Mẫu Thông báo Thay đổi Đăng ký Kinh doanh

Mục lục các bài báo

Trong quá trình khai thác và phát triển, bất kỳ công ty nào cũng có thể có những thay đổi (tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động …) và phải được thông báo về sự thay đổi đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh là một thủ tục hành chính do Luật Công ty quy định. Người thực hiện thủ tục này phải chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định kèm theo thông báo thay đổi hình thức đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi ĐKKD là gì?

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty là thủ tục hành chính phải thực hiện với cơ quan nhà nước có liên quan nơi đăng ký trụ sở chính của công ty, có những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký công ty như: đổi tên công ty. , thay đổi địa chỉ, thay đổi thành viên. ..

Thực chất của thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc thay đổi nội dung đã đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đăng ký trụ sở chính.

Thông báo Thay đổi Thông tin Đăng ký Công ty ở đâu?

Mẫu Thông báo Thay đổi Đăng ký Kinh doanh được ban hành theo các văn bản quy phạm pháp luật và thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, bạn có thể truy cập vào website luathhoangphi.vn trong quá trình thực hiện các thủ tục.

Để thực hiện Thông báo thay đổi ĐKKD, doanh nghiệp phải thực hiện theo quy trình:

– Soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi, phải gửi thông báo thay đổi kèm theo hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

– Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ, bổ sung thay đổi vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp giấy chứng nhận thay đổi.

Thời gian giải quyết thông báo thay đổi nội dung sẽ là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu Thông báo Thay đổi Nội dung Đăng ký Kinh doanh

Tải xuống (DOCX, 18 KB)

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp hiện đang sử dụng là Mẫu Phụ lục II – 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT.

Tờ khai này sẽ bao gồm những nội dung chính sau:

– Thông tin công ty cần thay đổi thông tin: tên công ty, mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký cùng ngày cấp, cùng nơi cấp.

– Thông tin về công ty bị sáp nhập (để sửa đổi nội dung hồ sơ trong trường hợp sáp nhập).

– Thay đổi nội dung đăng ký:

+ Thay đổi tên công ty.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

+ Thay đổi thành viên hợp danh, thay đổi thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

+ Điều chỉnh vốn cổ phần, tỷ lệ vốn góp của công ty.

+ Thay đổi ngành nghề.

+ Sửa đổi vốn đầu tư của công ty đăng ký tư nhân.

+ Sửa đổi thông tin người đại diện theo quyền quỷ.

+ Sửa đổi thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần.

+ Sửa đổi thông tin người quản lý công ty.

+ Chỉnh sửa thông tin đăng ký thuế.

Đây là một số thông tin về mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhMọi thắc mắc về thủ tục này bạn có thể liên hệ ngay đến đường dây nóng của Công ty Luật Phạm Nghiêm theo số 0788.555.247 để được giải đáp.

Trả lời