Một doanh nghiệp mới nên làm gì?

Mục lục các bài báo

Để hoạt động kinh doanh được diễn ra dễ dàng, thuận lợi và đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp, bên cạnh việc đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp chuẩn bị cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các thủ tục liên quan khác. Để biết các bước chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, mời bạn đọc theo dõi bài viết Một doanh nghiệp mới nên làm gì?

Hiển thị thông báo thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Mục 32 Luật Công ty năm 2020, sau khi thành lập công ty và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia về công ty và phải nộp lệ phí theo quy định quy định của quy chế. luật.

Nội dung công bố bao gồm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

– Việc kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Thời hạn thông báo công khai thông tin về công ty quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày công bố thông tin.

Bảng treo

Treo bảng hiệu là một trong những việc quan trọng nhất trước khi thành lập doanh nghiệp. Biển hiệu treo là dấu hiệu cơ bản cho phép khách hàng và đối tác nhận biết hoạt động của công ty. Ngoài ra còn tạo được sự tin tưởng nhất định đối với khách hàng và đối tác.

Bên cạnh đó, việc treo biển hiệu còn là căn cứ để chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động tại nơi đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, công ty còn phải thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và sử dụng lao động. Chúng tôi mời bạn đọc phần còn lại của bài viết Doanh nghiệp mới thành lập nên làm gì.

Mot doanh nghiep moi nen lam giKê khai thuế giá trị gia tăng

Khi báo cáo thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp. Việc lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp là cơ sở cho việc lựa chọn hóa đơn.

Việc khai thuế có thể được thực hiện hàng tháng hoặc hàng quý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định hiện hành, có 2 kỳ báo cáo thuế TNCN: tháng và quý. Tuy nhiên, doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân phải tương ứng với kỳ khai thuế doanh nghiệp.

Chọn hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi thông tin về việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định.

Hóa đơn bao gồm các loại sau: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng. Trong đó:

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dùng cho tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thực hiện các hoạt động sau:

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong nước;

+ Hoạt động vận tải quốc tế;

+ Xuất khẩu vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi là xuất khẩu;

– Hóa đơn bán hàng được sử dụng cho các đối tượng sau:

+ Tổ chức, cá nhân kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ tại thị trường nội địa, xuất khẩu vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi là xuất khẩu;

+ Tổ chức, cá nhân trong khu vực phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nước và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu vực mua bán hàng hóa, dịch vụ tự do. Trong đơn ghi rõ “dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

Như vậy, việc lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT là cơ sở cho việc lựa chọn hóa đơn.

Nếu công ty chọn phương pháp khấu trừ thì chọn hóa đơn giá trị gia tăng, nếu chọn phương pháp trực tiếp thì chọn hóa đơn bán hàng.

Do đó, đối với việc sử dụng lao động, Một doanh nghiệp mới nên làm gì?mời các bạn theo dõi bài viết.

Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về người sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm: Báo cáo tình hình sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình biến động lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động:

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải khai báo chuyển công tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua Cổng dịch vụ công chức quốc gia theo Mẫu số 01 / PLI Phụ lục. Tôi ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo cho BHXH khu vực nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lực lượng lao động qua Cổng thông tin điện tử công vụ thì người sử dụng lao động báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01 / PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Tổng cục Lao động. . Invalides et Affaires Sociales và thông báo cho BHXH cấp sở nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đăng ký an sinh xã hội

Đăng ký bảo hiểm xã hội là việc quan trọng cần làm khi thành lập doanh nghiệp. Khi ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên, công ty phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực, người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

Qua bài báo Một doanh nghiệp mới nên làm gì?, chúng tôi đã liệt kê một số nhiệm vụ. Ngoài ra, khối lượng công việc phải thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp.

>>>>>> Tìm hiểu thêm: Thành lập công ty cổ phần

Trả lời