Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

  • Đối tượng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Mức đóng và trường hợp đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức bình thường.
Các khoản đóng góp an sinh xã hội bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

1. Trách nhiệm đối với quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không ký kết, hợp đồng lao động xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký giữa người sử dụng lao động và cơ quan tư pháp. cơ quan đại diện cho người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Công chức, viên chức;

– Công nhân viên quốc phòng, công an nhân dân, người thực hiện chức năng khác trong tổ chức mật mã;

– Sĩ quan, quân nhân sự nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, NCO nghiệp vụ, sĩ quan, CSKT Công an nhân dân; những người làm công việc mật mã nhận lương như quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã hưởng lương;

– Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

2. Mức đóng và trường hợp đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức bình thường (Áp dụng từ ngày 15/07/2020)

Hiện nay, quy định về việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

– Theo quy định tại Mục 44 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), hàng tháng người sử dụng lao động phải đóng tối đa 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại Mục 43 của Luật An toàn và Vệ sinh lao động năm 2015 được gửi vào Quỹ bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

– Từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động đóng 0,5% tiền lương đóng BHXH của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017.

Theo quy định mới của Nghị định 58/2020 / NĐ-CP, Từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động đã thay đổi. Như sau:

– Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; Đồng thời, áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, v.v. đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước;

Tỷ lệ đóng là 0,3% Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Trong thời hạn 3 năm, kể từ thời điểm đề nghị, không bị xử phạt hành chính dưới hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, kịp thời trong thời gian 03 năm liền kề trước năm dự kiến;

+ Tần suất tai nạn lao động của năm liền trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động bình quân của 03 năm liền kề trước năm dự kiến, không để xảy ra tai nạn lao động. các năm liên tiếp trước năm đề xuất.

– Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán, mức đóng hàng tháng tùy theo điều kiện của từng trường hợp nêu trên; phương thức đóng thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

– Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở của mỗi hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Học viên quân sự, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí hàng tháng.

3. Đề xuất áp dụng mức thanh toán thấp hơn mức thanh toán thông thường

Để được đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn mức đóng thông thường, người sử dụng lao động phải lập các chứng từ bao gồm:

– Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020 / NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực Báo cáo đánh giá tần suất về an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 58/2020 / NĐ-CP.

Nộp đơn ở đâu: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thư viện luật

Trả lời

Mua theme này