Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Mục lục các bài báo

ĐÀN BÀNgành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?Làm thế nào để kinh doanh có điều kiện. Đây là một trong những câu hỏi mà khách hàng vẫn thắc mắc. Vì vậy, Luật Phạm Nghiêm xin chia sẻ và gửi tới quý độc giả bài viết dưới đây.

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Có thể hiểu ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà pháp luật bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện khi kinh doanh. Yêu cầu của nghề nghiệp là vì an ninh, quốc phòng, đạo đức xã hội, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Điều kiện để thực hiện hoạt động trong ngành, nghề có điều kiện như sau:

– Giấy phép kinh doanh

– Giấy chứng nhận đủ tư cách thành lập công ty

– Chứng chỉ hành nghề

– Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự nghề nghiệp

– Xác nhận vốn pháp định

– Một số mẫu văn bản theo quy định của pháp luật

– Các yêu cầu và điều kiện mà công ty phải đáp ứng để đầu tư thương mại (không cần xác nhận hoặc chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào bằng văn bản).

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép kinh doanh để hoạt động?

Ngoài việc phân tích khái niệm rõ ràng cắm Kinh doanh có điều kiện là gì?Luật Phạm Nghiêm xin phân tích rõ hơn những ngành nghề kinh doanh cần phải có giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép công ty hoạt động kinh doanh (khi công ty đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định).

Chỉ cần có giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động hợp pháp. Theo quy định của Luật Đầu tư, công ty bắt buộc phải có giấy phép khi hoạt động trong lĩnh vực “danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Đối với một số ngành, nghề và lĩnh vực, giấy phép kinh doanh chỉ giới hạn ở một hình thức.

Đối tượng được cơ quan nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh là doanh nghiệp trong nước, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Giấy phép kinh doanh sẽ đảm bảo điều kiện pháp lý cho hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Như vậy, để ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh thì công ty phải thực hiện và làm đầy đủ các thủ tục và điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp giấy phép kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi và bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc điểm của ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Hiểu Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Tiếp theo, bạn cần chú ý đến đặc điểm của ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Các ngành nghề có điều kiện có những đặc điểm chính sau:

1 / Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành khác của cơ quan có thẩm quyền hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 7 và ban hành kèm theo Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014, nhưng nay một số ngành, nghề kinh doanh tại Điều 7 đã được sửa đổi thành ngành, nghề cấm kinh doanh tại Điều 6 theo quy định của Luật Đầu tư. và bổ sung luật đầu tư năm 2016.

Hơn nữa, tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh, tùy từng chủ thể kinh doanh và hình thức kinh doanh khác nhau mà sẽ có những văn bản chuyên ngành riêng quy định và hướng dẫn những điều kiện cần và đủ đối với một doanh nghiệp.

Đặc biệt:

– Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, có 11 ngành, nghề có điều kiện, phân tán trong các văn bản như Luật an toàn thông tin mạng; pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định 104/2007 / NĐ-CP; Nghị định 96/2016 / NĐ-CP; Nghị định 66/2017 / NĐ-CP; Nghị định 79/2014 / NĐ-CP; Nghị định 78/2018 / NĐ-CP.

– Trong lĩnh vực tư pháp, có 7 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong các văn bản như Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung luật luật sư năm 2012; Luật giám định tư pháp 2012; Luật tài trợ thương mại năm 2010; Luật Phá sản năm 2014; Luật công chứng năm 2014; Luật đấu giá bất động sản năm 2016; Nghị định 85/2013 / NĐ-CP; Nghị định 62/2016 / NĐ-CP;…

– Lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội, gồm 9 ngành, nghề có điều kiện được quy định trong Luật dạy nghề năm 2014; Nghị định 143/2016 / NĐ-CP; Nghị định 140/2018 / NĐ-CP; Nghị định 49/2018 / NĐ-CP; Nghị định 52/2014 / NĐ-CP.

2 / Để tham gia các hoạt động của các ngành nghề này, người tham gia phải đáp ứng một số điều kiện sau:

– Có giấy phép kinh doanh

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương mại

– Chứng chỉ hành nghề

– Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự nghề nghiệp

– Văn bản xác nhận

– Một số mẫu văn bản khác mà tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

– Các điều kiện khác mà chủ thể phải đáp ứng khi tham gia hoạt động thương mại mà không được thể hiện bằng văn bản.

3 / Các ngành nghề có điều kiện chỉ áp dụng cho một số khu vực nhất định. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, có 15 lĩnh vực thuộc danh mục ngành, nghề có điều kiện, cụ thể:

– Lĩnh vực an ninh quốc phòng;

– Lĩnh vực tài chính;

– Lĩnh vực công tác, thương binh và xã hội;

– Lĩnh vực xây dựng;

– Lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

– Y khoa;

– Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

– Khu vực ngân hàng;

– Lĩnh vực tư pháp;

– Công nghiệp và Thương mại;

– Lĩnh vực giao thông vận tải;

– Lĩnh vực thông tin và truyền thông;

– Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

– Lĩnh vực khoa học và công nghệ;

– Lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tra cứu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ở đâu?

Hiện nay, có rất nhiều cách để tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau đây Luật Phạm Nghiêm xin giới thiệu đến Quý khách hàng các phương thức sau:

1 / Tư vấn các văn bản pháp luật

Luật Đầu tư năm 2014 quy định tại Biểu số 04 có 268 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Có một số ngành, nghề được liệt kê vào nhóm ngành, nghề cấm kinh doanh.

Như vậy, hiện nay, để tra cứu danh sách này trong phụ lục 4 về ngành, nghề có điều kiện thì chỉ có thể tra cứu được 243 lĩnh vực, ngành nghề. Ngoài ra, trong các văn bản chuyên ngành cũng có những quy định đặc biệt cần lưu ý.

2 / Tra cứu thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thay vì mất thời gian tìm kiếm và đọc tài liệu, khách hàng có thể chọn tìm kiếm bằng công nghệ điện tử, cho phép chúng tôi thực hiện kiểm tra nhanh chóng và hiệu quả trong khi vẫn có khả năng tìm thấy thông tin họ muốn.

Như vậy, để tìm kiếm theo phương thức này, khách hàng có thể truy cập trực tiếp vào đường dẫn sau:

https://dangkytinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Nganhnghedaututinhdoanh.aspx

3 / Hãy tìm đến những nhà cung cấp dịch vụ như Luật Phạm Nghiêm

Quả thực, các ngành nghề của người có điều kiện khá đa dạng, thậm chí phức tạp, đòi hỏi nhiều chuyên môn và kinh nghiệm. Thay vì tự mình tìm kiếm, bạn có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và giúp bạn xây dựng công việc kinh doanh hiệu quả.

Nganh nghe kinh doanh co dieu kien la gi

Ví dụ về các điều kiện cho một lĩnh vực hoạt động nhất định

Ví dụ về điều kiện đối với một lĩnh vực hoạt động nhất định: công ty chuyên về bất động sản thì điều kiện để hoạt động bất động sản phải có vốn đăng ký tối thiểu là 20 tỷ đồng. Đây là vốn pháp định được pháp luật quy định đối với các ngành, lĩnh vực có trách nhiệm gia trưởng cao.

Yêu cầu về vốn điều lệ đối với lĩnh vực bất động sản sẽ đảm bảo khả năng chịu trách nhiệm về tài sản của doanh nghiệp và tránh những rủi ro nhất định trong kinh doanh cũng như đối với khách hàng và thị trường bất động sản.

Làm thế nào để tôi có thể kinh doanh có điều kiện?

Pháp luật Việt Nam cho phép các nhóm doanh nghiệp được kinh doanh mà pháp luật không cấm, nhằm thúc đẩy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh quốc gia, y tế, trật tự xã hội, … thì pháp luật sẽ quy định một số điều kiện và yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng.

Để có vị thế kinh doanh có điều kiện, công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

đầu tiên: Dđiều kiện để được cấp giấy phép hoạt động

Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, là giấy thông hành cho phép doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Theo quy định của Luật Đầu tư, các công ty bắt buộc phải có giấy tờ này.

Thứ hai: o giấy chứng nhận đủ điều kiện thương mại

Điều kiện vật chất hoặc con người sẽ liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện của công ty. Khi công ty đáp ứng đủ các điều kiện này thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thương mại.

Thứ ba: Dđiều kiện vốn pháp định

Đây là vốn theo quy định của pháp luật (đối với những ngành có khả năng chịu trách nhiệm tài sản cao) nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Thứ tư: thích luyện tập

Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong nghề.

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty phải có người hoạt động trong các ngành này có chứng chỉ hành nghề.

thứ năm: Dđiều kiện về tài liệu xác nhận

Văn bản xác nhận số vốn công ty phải có khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (yêu cầu về vốn).

Thứ sáu: CHÚNG TÔImột số điều kiện khác mà công ty phải đáp ứng trong hoạt động đầu tư kinh doanh (không cần xác nhận, chấp thuận dưới mọi hình thức bằng văn bản).

Sau đây là toàn bộ thông tin giải đáp thắc mắc và tư vấn về Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Cách kinh doanh ngành nghề có điều kiện mà Luật Phạm Nghiêm muốn gửi tới bạn đọc tham khảo, để được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0788.555.247 won hoặc email: [email protected]

Trả lời