Người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Với xu hướng phát triển hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Vì một công ty được phép kinh doanhphải bao gồm yếu tố người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như một phần của bài viết dưới đây, Công ty luật việt nam Tôi xin giới thiệu với bạn đọc một số nội dung cơ bản về vấn đề: «ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP.

Người đại diện theo pháp luật của công ty
Công ty Luật Việt – Hỗ trợ doanh nghiệp

>>>Có thể bạn quan tâm:

Khởi nghiệp năm 2019 cần đặc biệt lưu ý!

VỐN – VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG KHỞI NGHIỆP

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MÃ FISCAL – MÃ CÔNG TY

Nội dung

1. Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Đại diện có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, nhân danh và vì lợi ích của thể nhân hoặc pháp nhân khác, xác lập và thực hiện hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Luật Công ty quy định rằng người đại diện theo pháp luật của một công ty là thể nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch kinh doanh, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn. , bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện được ghi trong Điều lệ công ty và trong Giấy chứng nhận đăng ký của công ty.

Như vậy, hiểu một cách đơn giản nhất thì người đại diện theo pháp luật của công ty là người thay mặt công ty trực tiếp thực hiện các giao dịch thương mại với khách hàng, đối tác và làm việc với cơ quan nhà nước vì lợi ích của công ty.

2. Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty?

Không phải ai cũng có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty. Thật vậy, để có thể thực hiện được chức năng này, đòi hỏi người đại diện theo pháp luật phải có nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm. Việc lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dựa trên các tiêu chí cần thiết phù hợp với hoạt động thương mại của từng công ty.

Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự, những người sau đây có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Người được pháp nhân chỉ định phù hợp với điều lệ;
 • Người được ủy quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
 • Người được Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng trước Tòa án.

Phạm vi đại diện của người đại diện theo pháp luật của công ty cũng không được tự động mở rộng cho tất cả các hoạt động thương mại của công ty. Những người này chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm trong phạm vi của họ, vì những lý do sau:

 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Điều lệ của pháp nhân;
 • Bản quyền;
 • Các quy định khác của pháp luật.

3. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty

Vai trò và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty trong công ty là khá quan trọng. Hoạt động của công ty sẽ được thực hiện thông qua trung gian của người đại diện theo pháp luật. Bộ luật Dân sự năm 2015 dành hẳn một chương IX quy định về đại diện trong các quan hệ tư pháp dân sự, cụ thể là đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có các trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và hết khả năng của mình để bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về việc người đại diện này và những người có liên quan đến mình nắm giữ hoặc nắm giữ cổ phần, phần vốn góp chi phối tại công ty khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về mọi thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ nêu trên gây ra cho công ty.

4. Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty
Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Công ty không có người đại diện theo pháp luật có được không?

Trong quá trình hoạt động, từ khi thành lập công ty đến khi giải thể, tuyên bố phá sản, sáp nhập, chia, tách, công ty luôn phải có người đại diện theo pháp luật.

Mặt khác, khi hoạt động kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một trong những bằng chứng chứng minh hoạt động kinh doanh đó đã được pháp luật thừa nhận, cho phép doanh nghiệp công khai các hoạt động của mình trên thị trường từ đó tạo dựng uy tín và thu hút nhiều khách hàng đến với doanh nghiệp . Trong đó, thông tin người đại diện theo pháp luật là nội dung không thể thiếu trong loại giấy tờ này khi công ty hoạt động kinh doanh. Điều lệ công ty cũng có những quy định riêng về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ đó, chúng ta thấy rằng một công ty muốn hoạt động bình thường thì không thể thiếu người đại diện theo pháp luật.

Một công ty có thể có mấy người đại diện theo pháp luật?

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, khoản 2, điều 137, công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho công ty theo quy định.

Luật Công ty quy định công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Mô hình các công ty lớn với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và sự quản lý cụ thể về phân công lao động sẽ được điều chỉnh phù hợp với việc sử dụng nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức danh quản lý cũng như quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Các quy định pháp luật cho phép công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật cũng làm giảm các hạn chế đối với các giao dịch kinh doanh với người đại diện. Tuy nhiên, quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật không được trùng lặp. Trong một số trường hợp, cần quy định rõ mức độ đại diện của người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm chung hoặc riêng của người đại diện theo pháp luật trong hoạt động nhân danh công ty, sự giám hộ lẫn nhau giữa người đại diện theo pháp luật và thành viên hợp danh được đại diện,…

Các công ty phải có ít nhất một đại diện hợp pháp trong nước

Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người này phải cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam thì người đại diện phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Người được ủy quyền vẫn chịu trách nhiệm về mọi hành động của Người được ủy quyền.

Khi hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật chưa về Việt Nam và không có ủy quyền nào khác thì người đại diện theo ủy quyền tiếp tục thực hiện việc đại diện trong phạm vi quyền, nghĩa vụ đã ủy quyền. Việc ủy ​​quyền này được thực hiện cho đến khi có sự trở lại của người đại diện theo pháp luật hoặc cho đến khi có người khác làm đại diện theo pháp luật.

5. Người đại diện theo pháp luật trong từng loại hình công ty cụ thể

Một công ty trách nhiệm hữu hạn do tổ chức làm chủ sở hữu:

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Chủ tịch hội đồng cổ đông hoặc Chủ tịch công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên hợp danh trở lên:

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên chỉ có hai thành viên hợp danh, trong trường hợp người đại diện bị tạm giam, bị kết án tù, trốn khỏi nhà … thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. của một đại diện mới.

Cổ phần :

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc quản trị viên hoặc giám đốc điều hành.

Công ty hợp danh:

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là thành viên hợp danh. Cụ thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty tư nhân:

Người đại diện theo pháp luật của công ty là chủ sở hữu công ty tư nhân.

Người đại diện theo pháp luật của công ty
Người đại diện theo pháp luật sẽ dựa trên các tiêu chí cần thiết thích ứng với hoạt động thương mại của từng công ty.

>> xem thêm: Luật mới quy định như thế nào về con dấu thương mại?

6. Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty

Nghị định 50/2016 / NĐ-CP quy định hình thức xử phạt người đại diện theo pháp luật. Theo đó, các biện pháp xử lý sau sẽ được áp dụng:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với bất kỳ hành vi nào sau đây:

+ Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;

+ Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty rời Việt Nam;

+ Ủy quyền cho người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm bên ủy quyền.

 • Hanh động đung đăn :

+ Buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam với tư cách là người đại diện cho doanh nghiệp;

+ Buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam;

+ Nghĩa vụ thay đổi người đại diện tôn trọng các tiêu chuẩn và điều kiện đã quy định.

1648383253 519 Thanh lap cong ty nam 2022 can luu y

Để hiểu thêm về các quy định trên cũng như những lưu ý khi hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ Công ty luật việt nam Để có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất:

 • Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng – P.2, Q.Phú Nhuận – TP.HCM
 • Điện thoại tư vấn: (028) 3517 2345 (20 lines)
 • Hotline: 0936 234 777 (Mr. Mẫn), 0934 234 777 (Ms. Sương)
 • Địa chỉ email: Tuvan@vietluat.vn

Trả lời

Mua theme này