Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng?

Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) về việc tăng mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, trong trường hợp công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng mới sau ngày 1/7/2022 thì người lao động phải làm gì để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình?

Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng?
Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng?

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/7/2022

Phù hợp với khoản 3, điều 3 Nghị định 38/2022 / NĐ-CPMức lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu theo giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như sau:

Cần lưu ý: Việc phân chia khu vực có thay đổi so với quy định trước đây, xem cụ thể Khu vực I, II, III và IV tại phụ lục đính kèm. Nghị định 38/2022 / NĐ-CP.

2. Công ty sẽ trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng như thế nào?

Phù hợp với khoản 3, điều 17 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP nguyên tắc phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, công ty làm công ăn lương trả công cho người lao động dưới mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định có thể bị phạt như sau:

– Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với từ 01 người đến 10 người lao động;

– Từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng với từ 11 người đến 50 người lao động;

– Từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Ngoài ra, các công ty cũng phải thực hiện các hành động khắc phục như sau:

– Có nghĩa vụ trả đủ tiền lương cho người lao động, ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng (nêu trên);

– Trả lãi tiền lương trả thừa cho người lao động (cụ thể là trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng thương mại trong nước do ngân hàng thương mại trong nước công bố tại thời điểm xử phạt.

3. Người lao động phải làm gì khi người sử dụng lao động trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng?

Khi được trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, người lao động có thể áp dụng các giải pháp sau:

Đầu tiên, nhân viên nộp đơn khiếu nại

Phù hợp với khoản 1, điều 5 Nghị định 24/2018 / NĐ-CPNhân viên phàn nàn như sau:

(1) Khiếu nại đầu tiên đến công ty về mức lương được trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

(2) Người lao động có quyền khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Phúc lợi tại trụ sở người sử dụng lao động trong các trường hợp sau:

– Không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của công ty; Ở đâu

– Đã quá thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết, cụ thể:

+ Quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (hoặc quá 45 ngày đối với vụ việc phức tạp).

+ Quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vùng sâu, vùng xa, khó đi lại hoặc quá 60 ngày đối với trường hợp phức tạp.

(3) Người lao động có thể khởi kiện trong các trường hợp sau:

– Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; Ở đâu

– Đã quá thời hạn giải quyết khiếu nại mà không được giải quyết, cụ thể:

+ Quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý (hoặc quá 60 ngày đối với vụ việc phức tạp).

+ Quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vùng sâu, vùng xa, khó đi lại (hoặc quá 90 ngày đối với trường hợp phức tạp).

Cần lưu ý: Nếu người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính.

Thứ hai, khởi kiện với tòa án hoặc Ban trọng tài lao động

Người lao động có thể gửi đơn khiếu nại lên tòa án hoặc Ban trọng tài lao động mà không cần khiếu nại hoặc trong quá trình khiếu nại (kể cả lần một và lần hai) nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc nếu quá thời hạn giải quyết khiếu nại. giải quyết khiếu nại đã được thông qua (như đã chỉ ra ở trên).

Cần lưu ý rằng, việc người lao động khởi kiện trước tòa án hoặc Hội đồng trọng tài lao động về vấn đề tiền lương nên được coi là tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và công ty. Như vậy, theo quy định tại Điều 188 Bộ luật lao động 2019 thì người lao động phải làm thủ tục hòa giải viên lao động trước khi khởi kiện.

Thư viện Luật.

Trả lời