Những điều bạn cần biết khi học nghề hoặc đào tạo để làm việc cho nhà tuyển dụng

Những điều bạn cần biết khi học nghề hoặc đào tạo để làm việc cho nhà tuyển dụng

Việc học nghề, tập nghề tại nơi làm việc của người sử dụng lao động không còn quá xa lạ. Nhưng nhiều người do không hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật về học nghề, học nghề nên đã bị xâm phạm quyền lợi chính đáng của mình mà không hề hay biết. Vậy khi học nghề hoặc đào tạo để làm việc cho nhà tuyển dụng, bạn cần biết những gì?

Những điều bạn cần biết khi học nghề hoặc đào tạo để làm việc cho nhà tuyển dụng
Những điều bạn cần biết khi học nghề hoặc đào tạo để làm việc cho nhà tuyển dụng

.

1. Học nghề hay học nghề là gì?

Theo điều 61 Bộ luật lao động 2019có thể bao gồm:

– Học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề tại nơi làm việc.

Dạy nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người để hướng dẫn thực hành công việc, rèn luyện thực tế theo vị trí việc làm tại nơi làm việc.

Do đó, cần có sự phân biệt giữa đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo nghề, cụ thể:

– Đối với học nghề: là việc người học được giảng dạy một cách bài bản cả về lý thuyết và thực hành nghề nghiệp, người học nói chung là người chưa có kiến ​​thức, kỹ năng về nghề sẽ được giảng viên / giáo viên đào tạo với tài liệu, chương trình đào tạo cụ thể. và phương pháp đào tạo.

– Đối với học nghề: người học là người đã có kiến ​​thức cơ bản, hướng tới thực hành và được tiếp cận với công việc thực tế, mục tiêu của học nghề là sau khi kết thúc thời gian học, người học có thể làm việc thành thạo ở một mức độ nào đó. vị trí làm việc.

2. Độ tuổi của người học nghề, tập nghề

Độ tuổi hợp pháp để người học nghề, tập nghề làm việc cho người sử dụng lao động là:

– Đủ 14 tuổi trở lên và có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu học nghề, tập nghề đối với những nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường.

– Đủ 18 tuổi trở lên, người học nghề, tập nghề đăng ký thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trừ lĩnh vực nghệ thuật, chuẩn bị thể dục, thể thao.

3. Hợp đồng đào tạo

Người sử dụng lao động tuyển dụng người học nghề, tập nghề vào làm việc cho họ phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật dạy nghề và không được thu học phí.

Cụ thể hơn, căn cứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Luật dạy nghề năm 2014Hợp đồng đào tạo trong trường hợp công ty tuyển dụng người được đào tạo vào làm việc cho công ty phải có các nội dung sau đây:

– Tên nghề đào tạo hoặc kỹ năng nghề nghiệp đạt được;

– Địa điểm đào tạo;

– Thời gian hoàn thành khóa học;

– Trách nhiệm bồi thường của mỗi bên trong trường hợp vi phạm hợp đồng;

– Giải tỏa;

– Cam kết của người học trong thời gian làm việc cho công ty;

– Cam kết của công ty về việc sử dụng lực lượng lao động khi kết thúc nghiên cứu;

– Thỏa thuận về thời gian và mức thù lao của người học trực tiếp hoặc tham gia chế tạo sản phẩm cho công ty trong thời gian đào tạo;

– Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

4. Thời gian học nghề, học nghề

– Đối với học nghề: Thời gian học nghề tùy theo chương trình đào tạo của từng trình độ, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng người học.

– Trường hợp bồi dưỡng nghiệp vụ: Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ không quá 03 tháng.

Như vậy, có thể thấy rằng: Trái với thời gian học nghề được pháp luật giới hạn trong một thời hạn nhất định, thời gian học nghề hoàn toàn phụ thuộc vào chương trình đào tạo do người sử dụng lao động thiết kế, xây dựng, không còn quy định về thời gian học nghề. học nghề.

Vì vậy, để tránh bị các công ty lợi dụng cố tình kéo dài thời gian tiếp nhận của người học vào làm việc, trước khi ký hợp đồng đào tạo, người học cần cân nhắc kỹ về thời lượng khóa học cũng như nội dung. người lao động sau khi học xong.

5. Tiền lương, tiền công trong thời gian học nghề, học nghề

Tại khoản 5, Điều 61 Bộ luật lao động 2019 Quy định về trả lương khi học nghề, đào tạo để làm việc cho người sử dụng lao động như sau:

Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

5. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia làm việc thì người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

Như vậy, kể cả trong thời gian học nghề, học nghề; người học vẫn có thể được trả lương nếu tham gia trực tiếp hoặc tham gia vào công việc. Mức lương sẽ được thỏa thuận giữa người học và người sử dụng lao động và không bị chi phối bởi mức lương tối thiểu vùng (hai bên có thể thỏa thuận trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng).

6. Ký hợp đồng lao động sau thời gian học nghề, học nghề.

Theo quy định tại Điều 6, Điều 61 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Khi hết thời gian học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động có hiệu lực. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng lao động khi kết thúc thời gian học nghề, tập nghề phải được thực hiện theo cam kết của hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo.

Thư viện Luật.

Trả lời