Những điều cần lưu ý khi mua một doanh nghiệp

Mục lục các bài báo

Mọi bang đều khuyến khích tinh thần kinh doanh. Mọi cá nhân, tổ chức được tự do kinh doanh trong mọi lĩnh vực không bị nhà nước cấm. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, chắc chắn sẽ có những công ty kinh doanh không lãi, thua lỗ, phá sản. Một giải pháp cho những công ty có hoạt động kinh tế kém là mua lại các công ty lớn. Vậy các doanh nghiệp khác cần lưu ý điều gì khi mua doanh nghiệp?

Những điều cần lưu ý khi mua một doanh nghiệp

Hiểu bản chất của kinh doanh

Có rất nhiều loại hình kinh doanh đang hoạt động trên thị trường. Mỗi mô hình kinh doanh sẽ có những đặc điểm, cơ chế vận hành, ưu đãi và trách nhiệm riêng. Vì vậy, trước khi tính đến chuyện mua bán, bạn cần kiểm tra lại hoạt động kinh doanh là gì và cơ cấu tổ chức bên trong như thế nào.

Xác định mục tiêu

Khi bạn đi mua bất cứ thứ gì, dù với giá trị rất nhỏ, bạn đều có những mục tiêu nhất định. Vì vậy, khi mua doanh nghiệp này, bạn muốn gì và mong muốn đó có thể đạt được hay không là những câu hỏi bạn luôn phải nghĩ đến. Chủ doanh nghiệp mua cần cân nhắc cả ưu và nhược điểm, những điểm cần lưu ý và rủi ro của việc mua bán này. Nếu mục tiêu chính của bạn là phục hồi và vận hành doanh nghiệp bạn đã mua lại, thì bạn có những chiến lược nào?

Kiểm tra tình trạng thực tế của doanh nghiệp đang được bán

Tình hình của doanh nghiệp sẽ quyết định giá mua. Bạn càng có thể đánh giá chính xác doanh nghiệp đang được bán thì rủi ro càng ít. Khi xác định giá trị của một doanh nghiệp, bạn phải xem xét tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đó, bao gồm cả tài sản và nợ phải trả. Trong tài sản, người ta phải xem xét giá trị của tài sản hữu hình và giá trị của tài sản vô hình. Tài sản vô hình là danh tiếng, chất lượng và sở hữu trí tuệ – những thứ gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp.

Chúng là những tài sản rất có giá trị nhưng cũng đầy rủi ro vì chúng có thể bị sửa đổi trong tương lai. Còn về khoản nợ, bạn cần xác định rõ nguyên nhân nợ, nguồn gốc của khoản nợ, v.v. và tìm nguồn tài chính để doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Định giá doanh nghiệp dựa trên cơ sở pháp lý

Ngoài tình hình thực tế, vấn đề pháp lý của doanh nghiệp được bán cũng rất quan trọng. Công ty này có hợp pháp hay không, có tuân thủ pháp luật hay không, đã từng vi phạm pháp luật nào chưa? Các tài liệu kế toán như báo cáo tài chính, vốn cổ đông, thu nhập, chi phí, v.v. chúng có đúng với cuộc sống không?

Mỗi doanh nghiệp muốn mua một doanh nghiệp khác đều có những mục tiêu và chiến lược riêng. Nhưng các công ty cũng cần suy nghĩ kỹ để tránh bị lừa.

>>>> Tìm hiểu thêm: Tạo lập doanh nghiệp

Trả lời

Mua theme này