Những giao dịch nào công ty được phép sử dụng tiền tệ?

Những giao dịch nào công ty được phép sử dụng tiền tệ?

Trong quá trình mua bán hàng hóa – dịch vụ, cũng như các giao dịch nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp; Nhiều giao dịch mà doanh nghiệp phải sử dụng ngoại tệ. Tuy nhiên, theo quy định, mọi giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại tệ. Vậy các công ty vẫn được phép sử dụng tiền tệ ở đâu? Hãy cùng Luật Việt tham khảo qua bài viết dưới đây:

Xem thêm:

 • Khởi nghiệp năm 2019 cần đặc biệt lưu ý!
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp năm 2019
 • Dịch vụ kế toán tỷ giá cố định cho các doanh nghiệp năm 2019
 • Luật mới quy định như thế nào về con dấu thương mại?

Nhung giao dich nao cong ty duoc phep su dung

Cơ sở pháp lý:

 • Lệnh ngoại hối 2005;
 • Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối năm 2013;
 • Nghị định 96/2014 / NĐ-CP;
 • Thông tư 32/2013 / TT-NHNN.

Thu đổi ngoại tệ không chỉ là ngoại tệ mà còn bao gồm nhiều hình thức khác nhau được quy định trong Khoản 1, Mục 4 của Pháp lệnh Ngoại hối 2005. Tuy nhiên, trong bài viết này, các doanh nghiệp có thể xem các đơn vị tiền tệ theo ngoại tệ để dễ dàng hình dung các giao dịch được mô tả.

CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG TY CHO PHÉP SỬ DỤNG FOREX

Nội dung

1. Chuyển nhượng vốn nội bộ trong công ty

Doanh nghiệp có thể điều chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ giữa tài khoản doanh nghiệp với tài khoản của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện,…) mà không có tư cách pháp nhân và ngược lại.

2. Cung cấp vốn để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp được phép đưa vốn ngoại tệ chuyển khoản để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh …) thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

3. Cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người không cư trú

Doanh nghiệp có quyền báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người không cư trú.

Người không cư trú là tổ chức, cá nhân KHÔNG được quy định tại khoản 2 mục 4 của Lệnh ngoại hối 2005 (được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của ‘Pháp lệnh ngoại hối năm 2013).

4. Trả công cho người lao động nước ngoài

Công ty có thể thương lượng và trả lương, thưởng, phụ cấp của hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt cho người không cư trú và người nước ngoài là người nước ngoài làm việc cho chính công ty.

5. Giao dịch với công ty chế xuất

Các nhà chế biến xuất khẩu có thể báo giá, xác định giá, nhập giá vào các hợp đồng ngoại tệ và thanh toán; nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản với các công ty chế xuất khác.

Cơ sở gia công xuất khẩu được ghi giá trên hợp đồng ngoại tệ và thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi mua hàng hóa trong nước để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất khẩu; ngoại trừ hàng cấm xuất khẩu;

Đồng thời, doanh nghiệp trong nước được quyền báo giá, xác định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất.

6. Giao dịch với các tổ chức tín dụng

Doanh nghiệp được phép thanh toán bằng ngoại tệ trong khuôn khổ kinh doanh dịch vụ ngoại hối cho ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam.

7. Một số giao dịch đấu giá

Các công ty là nhà thầu trong nước có thể đấu thầu bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính để thanh toán, chi và chuyển ra nước ngoài, đối với:

(i) Chi phí ở nước ngoài liên quan đến việc thực hiện hồ sơ mời thầu thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo quy định tại luật đấu giá; và, (ii) Thực hiện hồ sơ mời thầu theo quy định của Luật Dầu khí.

1648399533 227 Nhung giao dich nao cong ty duoc phep su dung

8. Thanh toán phí và lệ phí cho cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp được nộp lệ phí cấp thị thực xuất nhập cảnh, các khoản phí, lệ phí khác bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.

9. Cung cấp dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Công ty được ủy thác nhập khẩu có thể nhập giá trong hợp đồng ủy thác nhập khẩu bằng ngoại tệ và nhận tiền thanh toán bằng ngoại tệ bằng cách chuyển giá trị hợp đồng nhập khẩu từ bên giao đại lý;

Doanh nghiệp xuất khẩu có quyền ghi giá trong hợp đồng tính thuế xuất khẩu bằng ngoại tệ và thanh toán bằng ngoại tệ bằng cách chuyển giá trị hợp đồng xuất khẩu cho bên thu phí xuất khẩu.

10. Cung cấp dịch vụ thu đổi ngoại tệ

Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng được phép kinh doanh dịch vụ ngoại hối được kinh doanh, báo giá bằng ngoại tệ trong khuôn khổ hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện theo quy định của luật.

11. Hoạt động bảo hiểm thương mại

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể định giá, định giá và ghi giá dịch vụ bảo hiểm trong hợp đồng bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ bên mua bảo hiểm đối với hàng hóa, dịch vụ mua tái bảo hiểm tại Việt Nam.

Trong trường hợp tổn thất phần tái bảo hiểm ở nước ngoài, bên mua bảo hiểm được nhận số ngoại tệ bồi thường từ công ty nhận tái bảo hiểm nước ngoài thông qua doanh nghiệp bảo hiểm để trả phí bảo hiểm và chi phí khắc phục tổn thất ở nước ngoài.

12. Hoạt động buôn bán hàng miễn thuế

Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế có thể niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt từ việc cung cấp hàng hóa. Ngoại tệ giao dịch tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 167/2016 / NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.

13. Cung cấp dịch vụ trong khu cách ly, kho ngoại quan

Các nhà cung cấp dịch vụ ở vùng sâu, vùng xa tại các cửa khẩu quốc tế và các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan có thể niêm yết, báo giá, xác định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và nhận các khoản thanh toán bằng ngoại tệ theo phương thức chuyển tiền hoặc tiền mặt từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

1648399533 224 Nhung giao dich nao cong ty duoc phep su dung

14. Hoạt động đại lý vận tải

Công ty làm đại lý cho người vận chuyển nước ngoài trên cơ sở hợp đồng đại lý được ký kết giữa hai bên phải thực hiện các nghiệp vụ sau đây:

 • Thay mặt các hãng vận tải nước ngoài báo giá, định giá và ghi giá vào hợp đồng ngoại tệ đối với cước vận chuyển quốc tế. Việc thanh toán phải được thực hiện bằng Việt Nam Đồng;
 • Được thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại cảng biển quốc tế, khu vực cách ly tại cảng hàng không quốc tế;
 • Được chi ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người không cư trú do hãng tàu nước ngoài ủy quyền.

15. Các công ty trong lĩnh vực vận tải hàng không, khách sạn và du lịch

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, khách sạn, du lịch niêm yết, công bố giá hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tương đương trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm chuyên ngành (không bao gồm ngoại tệ, kể cả bảng giá thực đơn, dịch vụ) bằng tiếng nước ngoài. chỉ một.

16. Một số giao dịch cần thiết khác

Đối với các vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác, công ty được phép sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản căn cứ vào tình hình thực tế và sự cần thiết tính chất của từng trường hợp.

Các công ty vi phạm các quy định về ngoại hối nêu trên sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 24 của Luật này. Nghị định 96/2014 / NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tùy theo từng hành vi cụ thể. Mức xử phạt quy định tại điều 24 này là đối với cá nhân, công ty thì mức xử phạt sẽ tăng lên gấp đôi.

Trên đây là các giao dịch mà công ty được phép sử dụng tiền tệ; Việt Luật hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để tránh sai sót dẫn đến bị phạt hành chính.

Cần hỗ trợ pháp lý để tạo lập doanh nghiệp, tạo lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, dịch vụ kế toán và thuế, v.v. Vui lòng liên hệ theo số hotline.

Trả lời