Những lý do tại sao công ty hợp danh ít được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp

Những lý do tại sao công ty hợp danh ít được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay khá đa dạng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp có quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một thực tế ở nước ta hiện nay là rất ít người lựa chọn hình thức công ty hợp danh này. Vậy tại sao công ty hợp danh lại ít phổ biến khi thành lập doanh nghiệp?

I. Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh được quy định tại Điều 177. Luật kinh doanh 2020 như sau:

1. Công ty hợp danh là hoạt động kinh doanh trong đó:

 • Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là thể nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã thoả thuận góp vào công ty.

Các đặc điểm chính của công ty hợp danh:

 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Cơ chế hoạt động của công ty hợp danh:

 • Thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và là tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Mọi hạn chế đặt ra đối với thành viên hợp danh trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó biết được điều đó.
 • Trong việc thực hiện các công việc xã hội, các thành viên hợp danh ủy nhiệm cho nhau đảm nhận các chức năng quản lý và kiểm soát công ty.
 • Khi một số hoặc tất cả các thành viên hợp danh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì quyết định theo nguyên tắc đa số thông qua.
 • Các hoạt động do các thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động thương mại của công ty không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp các hoạt động này đã được sự đồng ý của các thành viên hợp danh khác.

Như vậy, việc quản lý công ty được phân cấp cho các thành viên hợp danh và giữa họ có sự kiểm soát lẫn nhau.

Những lý do tại sao công ty hợp danh ít được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp
Những lý do tại sao công ty hợp danh ít được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp

II. Tại sao lại chọn loại hình công ty hợp danh hữu hạn?

Trên thực tế, ở nước ta từ trước đến nay, công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp ít được các cá nhân lựa chọn nhất. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê, số lượng công ty hợp danh được thành lập rất thấp và chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng số công ty thành lập mới.

Khi một cá nhân hay một tổ chức muốn thành lập một doanh nghiệp mới, họ thường dựa vào các tiêu chí để lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Có thể dựa trên các tiêu chí như:

 • Nghĩa vụ và quyền hạn của chủ doanh nghiệp
 • Huy động vốn vay
 • Chi phí và thủ tục trong hoạt động kinh doanh
 • Thuế
 • Các tiêu chí khác.

Có thể nói, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do chế độ trách nhiệm của các thành viên trong xã hội. Hiện tại, công ty hợp danh không được ưa chuộng vì những lý do sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm vô hạn

 • Thành viên hợp danh phải là thể nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên mức độ rủi ro của thành viên hợp danh là rất cao. Cụ thể, nếu tài sản của công ty hợp danh không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì thành viên hợp danh phải tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Thứ hai, quyền của thành viên hợp danh bị hạn chế

 • Thành viên hợp danh bị hạn chế nhiều quyền như:
  • Không làm chủ công ty tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty khác.
  • Không kinh doanh nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thứ ba, hình thức huy động vốn còn hạn chế

 • Bất chấp tính pháp lý của nó, một công ty hợp danh không thể phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế, các thành viên chỉ được bổ sung tài sản của mình hoặc kết nạp thêm thành viên mới.

Tuy nhiên, loại hình hợp danh cũng có một số ưu điểm mà một số loại hình kinh doanh khác không có, bao gồm:

 • Công ty hợp danh là sự kết hợp giữa danh tiếng cá nhân của nhiều người. Do phương thức hợp tác chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh. Mối quan hệ hợp tác dễ dàng tạo được niềm tin với khách hàng và đối tác kinh doanh.
 • Việc quản lý công việc kinh doanh không quá phức tạp. Do số lượng thành viên ít. Và là những người có uy tín, tin tưởng nhau tuyệt đối.
 • Thành viên hợp danh là người có trình độ chuyên môn cao, uy tín nghề nghiệp. Tạo niềm tin cho đối tác.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này