Phương thức đổi chứng minh nhân dân của người quản lý trong sổ đăng ký thương mại

Mục lục các bài báo

Hiện nay, việc chuyển từ sử dụng CMND sang căn cước công dân đang trở nên rất phổ biến. Nhiều người thắc mắc về điều này. Phương thức đổi chứng minh nhân dân của người quản lý trong sổ đăng ký thương mại Làm thế nào? ‘Hoặc’ Cái gì? Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho bạn về vấn đề này để giúp khách hàng có thể dễ dàng thực hiện thủ thuật này qua bài viết dưới đây.

Pháp luật nói gì về việc đổi chứng minh nhân dân giám đốc khi đăng ký thành lập công ty?

Theo khoản 24, mục 4 của Đạo luật Công ty 2020 nêu rõ:

Giám đốc công ty là Giám đốc công ty tư nhân và lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu công ty tư nhân, các thành viên hợp danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên và Chủ tịch công ty đại chúng. công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành và người đảm nhiệm các chức vụ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định trên thì giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng không được. Nếu quản trị viên không phải là người đại diện theo pháp luật thì có thể là thành viên hợp danh hoặc cổ đông của công ty.

Theo quy định tại Mục 30 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi, công ty phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi có sự sửa đổi một trong các thông tin quy định tại Điều 28 dưới đây thì đăng ký công ty phải được sửa đổi, bổ sung:

– Tên công ty và mã số công ty;

– Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ hợp pháp của thể nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; cho các chủ doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên là thể nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở đăng ký của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn xã hội hóa cho các công ty, vốn đầu tư cho các công ty tư nhân.

Như vậy, theo quy định trên, khi đổi CMND giám đốc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giám đốc đổi từ CMND cũ sang thẻ căn cước công dân mới thì công ty phải đổi. chứng minh thư. giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phuong thuc doi chung minh nhan dan cua nguoi quan

Phương thức đổi chứng minh nhân dân của người quản lý trong sổ đăng ký thương mại

Hồ sơ để chuẩn bị

– Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT)

– Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao có công chứng giấy chuyển từ Chứng minh nhân dân cũ sang Căn cước công dân do Công an Giám đốc cấp.

– Trường hợp người đến nộp không phải là Giám đốc thì người được ủy quyền phải nộp giấy ủy quyền kèm theo bản sao CMND hoặc CCCD hợp lệ.

Gửi đi

– Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Có 2 cách để áp dụng, cụ thể hơn:

Phương án 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Phương án 2: Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp (đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

– Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu. Công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nếu giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, nếu giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật thì có thể là thành viên, cổ đông của công ty, phòng đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu khi chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty thông báo bằng văn bản. Thông báo phải nêu rõ lý do; các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

– Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan Đăng ký kinh doanh đăng nội dung doanh nghiệp điều chỉnh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn thông báo là 30 ngày, kể từ ngày điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký của công ty.

Thay đổi ID giám đốc trên đăng ký thành lập công ty mất bao nhiêu tiền?

Theo Khoản 3 Điều 63 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí đăng ký kinh doanh khi cập nhật, bổ sung thông tin số điện thoại, số fax, email, trang thông tin điện tử, địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. .

Như vậy, theo quy định trên thì thủ tục đổi chứng minh nhân dân của Giám đốc sẽ không mất phí.

Đây là lời khuyên của chúng tôi về vấn đề này Phương thức đổi chứng minh nhân dân của người quản lý trong sổ đăng ký thương mại. Mọi thắc mắc về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

>>>>>>> Đọc thêm bài: Thay đổi lãnh đạo

Trả lời