Phương thức thay đổi ngành nghề kinh doanh

Mục lục các bài báo

Khi công ty cần thay đổi ngành nghề kinh doanh để đáp ứng nhu cầu hoạt động, đặc biệt là đối với chi nhánh thì cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý để có thể hoạt động hợp pháp.

Cho nên Phương thức thay đổi ngành nghề kinh doanh Cụ thể như thế nào ?, định nghĩa về cơ quan và việc thay đổi ngành nghề của cơ quan được hiểu như thế nào? Và mẫu thông báo thay đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh như thế nào?

Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ một số quy định áp dụng, giúp bạn hoàn thành thủ tục này một cách dễ dàng nhất.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, kể cả chức năng đại lý. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của công ty theo quy định tại Khoản 1 Mục 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Sự thay đổi hoạt động của một chi nhánh là gì?

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh là một trong những thủ tục công ty cần làm khi có nhu cầu chi nhánh thêm ngành, nghề kinh doanh khác hoặc giảm ngành nghề kinh doanh.

Vì chi nhánh chỉ được ủy quyền thực hiện công việc kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Phương thức thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tại Khoản 2 Điều 62 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP có quy định về Phương thức thay đổi ngành nghề kinh doanh là sửa đổi nội dung của bản ghi hoạt động chi nhánh.

2. Khi thay đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh, từ văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi. đặt chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện thì kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ hợp pháp của thể nhân đối với người quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi nhận thông báo của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm của công ty trong công ty. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp công ty có đơn, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Cho nên, Phương thức thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ làm theo các bước sau:

– Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tài liệu

Trong đó, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh

+ Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác, đơn vị thực hiện dịch vụ khi chủ thể được ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

– Khi doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ và gửi biên lai cho khách hàng

Sau đó, tiếp tục kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh. Đồng thời, nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan này sẽ tiến hành điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Nhận kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền tiếp tục cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho công ty và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Công ty phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.Phuong thuc thay doi nganh nghe kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh

Mẫu thông báo thay đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh được quy định tại Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT. Sau đây để các bạn có hình dung rõ nét về dòng máy này chúng tôi sẽ đưa ra hình ảnh mẫu ốp lưng cụ thể bên dưới:

MỘT CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 03 / TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh /

Văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh

Đắt: Phòng ĐKKD Hà Nội

Tên công ty (viết hoa): MỘT CÔNG TY

ID công ty / số thuế: 1234567877

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ báo cáo nếu không có số công ty / mã số thuế): 12345678904

Ngày cấp: 22/09/2020; Nơi cấp: Phòng KHĐT BU

Đăng ký chỉnh sửa nội dung hồ sơ hoạt động chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh (viết hoa):

CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY A

Mã số thuế chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh: 43527891999

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh / văn phòng đại diện (nếu chưa có mã số cơ quan / mã số thuế cơ quan): 12345678905

Ngày cấp: 22/11/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư C

Thay đổi nội dung đăng ký:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán.

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)đầu tiên

Màu xanh da trời

Nguyễn hoàng lâm

Trả lời