Quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn?

Quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn?

Làm thế nào là tên trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn? Người thành lập doanh nghiệp hoặc công ty có thể đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với công ty khác không?

Quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn?
Quy định về tên trùng, tên gây nhầm lẫn?

Những tên trùng tên, trùng tên gây nhầm lẫn như thế nào?

Theo quy định tại điều 41 Luật kinh doanh 2020 thì tên trùng, tên gây nhầm lẫn được quy định như sau:

** Cùng tên

Tên trùng lặp là tên tiếng Việt của công ty xin đăng ký được viết giống hoàn toàn với tên tiếng Việt của công ty đã đăng ký.

** Tên khó hiểu

Các trường hợp tên được coi là gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

(1) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đăng ký được đọc là tên của doanh nghiệp đã đăng ký;

(2) Tên viết tắt của doanh nghiệp đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

(3) Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp xin đăng ký trùng với tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

(4) Tên riêng của doanh nghiệp đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký chỉ bằng một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z , W được viết ngay hoặc ngay sau tên riêng của công ty này;

(5) Tên riêng của công ty đã đăng ký chỉ được phân biệt với tên riêng của công ty cùng loại đã đăng ký bằng dấu “&” hoặc “và”, “. “,” “,” + “,” “-“, “_”;

(6) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký chỉ bởi chữ “tan” liền trước hoặc chữ “mới” viết liền hoặc liền sau hoặc trước chữ phù hợp. tên doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh;

(7) Tên riêng của công ty xin đăng ký chỉ khác với tên riêng của công ty cùng loại đã đăng ký khi chỉ nêu “Miền Bắc”, “Miền Nam”, “Miền Trung”, “Miền Tây”, “Là”;

(8) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Quy định về đăng ký tên khi thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 18 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP Khi đăng ký tên doanh nghiệp, vui lòng lưu ý những điều sau:

– Mọi người khởi nghiệp hoặc kinh doanh không được đăng ký tên thương mại trùng hoặc gây nhầm lẫn có tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có lệnh tòa tuyên doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

– Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến ​​của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. Để tránh trường hợp tên doanh nghiệp bị trùng lặp, sai sót và vi phạm các quy định về tên thương mại, ý kiến ​​của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, công ty có quyền khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc văn bản quy phạm pháp luật tương đương đã cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký và không phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong các trường hợp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các công ty có tên trùng, tên gây nhầm lẫn tự thỏa thuận đăng ký thay đổi tên thương mại.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này