Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Mục lục các bài báo

Sau một thời gian thành lập và hoạt động, doanh nghiệp ít nhiều sẽ trải qua những thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, khi chúng tôi làm quyết định điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh Công ty phải làm gì? Nội dung bài viết dưới đây của Luật Phạm Nghiêm sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề này.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là gì?

Thay đổi nội dung đăng ký thương mại là trình tự, thủ tục mà chủ sở hữu, đại lý công ty phải thực hiện tại Phòng đăng ký thương mại nơi công ty đặt trụ sở chính trong trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh. trong bối cảnh của các giao dịch kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 04 nội dung:

– Tên công ty và mã số công ty;

– Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Vốn được phép.

Tuy nhiên, việc đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD đối với ĐKKD không chỉ nằm trong nội dung 04 nêu trên mà doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm thông báo các nội dung sau:

– Thay đổi công việc;

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thay đổi người đại diện trong trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức;

– Thay đổi người đại diện đối với trường hợp cổ đông của công ty cổ phần là tổ chức nước ngoài;

– Sửa đổi thông tin của lãnh đạo doanh nghiệp;

– Sửa đổi thông tin người khai thuế;

– Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài trừ trường hợp công ty niêm yết thông tin này.

Thư mục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Như đã nói ở trên, trong quá trình hoạt động kinh doanh có thể xảy ra nhiều thay đổi. Sau đây, Luật Phạm Nghiêm xin giới thiệu một số văn bản điều chỉnh đăng ký thành lập công ty phổ biến nhất hiện nay. Như sau:

1 / Hồ sơ thay đổi tên công ty:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT);

– Quyết định đổi tên của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên; chủ sở hữu nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản thỏa thuận về việc đổi tên công ty của hội đồng thành viên, thành viên hợp danh hoặc của đại hội đồng cổ đông;

– Nếu thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên công ty thì phải chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ.

2 / Thư mục chuyển ngành, nghề

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT);

– Quyết định thay đổi hoạt động của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên; chủ sở hữu nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản thoả thuận về việc thay đổi hoạt động của hội đồng thành viên, thành viên hợp danh hoặc của đại hội đồng cổ đông;

– Nếu thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên công ty thì phải chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ.

3 / Hồ sơ thay đổi con dấu công ty

– Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu / số lượng con dấu công ty (Phụ lục II-9, Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT);

Trường hợp công ty được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì phải kèm theo:

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT).

– Nếu thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên công ty thì phải chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ.

Mẫu quyết định thay đổi ĐKKD

Luật Phạm Nghiêm xin cung cấp mẫu Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để bạn tham khảo và ứng dụng thuận tiện trong quá trình thao tác.

Tải xuống (DOC, 76 KB)

Đặc biệt, trong mẫu quyết định này, khách hàng cần lưu ý các nội dung như Nội dung thay đổi là gì? Khi nào bắt đầu thực hiện thay đổi này? Quyết định này có hiệu lực khi nào và ai chịu trách nhiệm thi hành?

Trong quá trình soạn thảo văn bản nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Luật Phạm Nghiêm để được giúp đỡ và giải đáp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Phạm Nghiêm về Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Mọi thắc mắc và cần giải đáp chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0788.555.247 để được hỗ trợ.

Trả lời

Mua theme này