Số người tối thiểu để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là bao nhiêu?

Mục lục các bài báo

Số người tối thiểu để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là bao nhiêu?. Để trả lời câu hỏi trên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Số tiền tối thiểu để thành lập công ty TNHH là bao nhiêu?? Công ty trách nhiệm hữu hạn hay thường được viết tắt là Công ty trách nhiệm hữu hạn. Nó là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến nhất ở nước ta hiện nay.

Theo Mục 7 Mục 4 Luật Công ty năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên góp vốn nắm giữ một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần của Công ty được gọi là thành viên góp vốn.

Số lượng thành viên hợp danh để có thể thành lập công ty TNHH?

Theo các quy định của Đạo luật Công ty 2020:

Công ty trách nhiệm hữu hạn độc quyền: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu của công ty); Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ bất động sản khác trong phạm vi vốn cổ phần của công ty.

Theo quy định này, số lượng thành viên cấu thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.

Thứ hai, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hợp danh trở lên là doanh nghiệp:

– Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên không quá 50 người;

– Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ gia trưởng khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, ..

Kết quả là, người ta có thể hiểu rằng, Số người tối thiểu để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là bao nhiêu? hai thành viên trở lên tối thiểu hai thành viên đến tối đa 50 thành viên là cá nhân, tổ chức.

Các loại vốn của công ty TNHH đại chúng, vốn cổ phần Thuộc về Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.?

Ngoài việc được quan tâm Số tiền tối thiểu để thành lập công ty TNHH là bao nhiêu? thì cũng cần xác định các loại vốn của loại hình công ty này.

Mặc dù pháp luật không quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp nói chung và mức vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH nói riêng.

Tuy nhiên, với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khi đăng ký kinh doanh bắt buộc phải có vốn pháp định. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi tạm thời chia vốn của công ty TNHH đại chúng gồm vốn đăng ký và vốn pháp định.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị tài sản cam kết góp của chủ sở hữu được ghi tại Điều lệ công ty (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc tổng giá trị vốn góp của các thành viên. . cam kết đóng góp cho xã hội (Société Anonyme với 2 đối tác trở lên).

Chủ sở hữu, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác thuộc sở hữu công ty trong giới hạn số vốn cam kết góp vào công ty.

Vốn pháp định của công ty TNHH đại chúng

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể khởi nghiệp và hoạt động trong một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Vốn pháp định do cơ quan quản lý chuyên ngành quy định. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề.

Ví dụ, để kinh doanh bất động sản, một công ty phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ (theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014).

Vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH đại chúng Bao nhiêu?

Vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH đại chúng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau:

+ Cam kết về mức độ trách nhiệm vật chất của thành viên góp vốn đối với khách hàng, đối tác;

+ Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;

+ Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong công ty cho các nhà cung cấp vốn;

Thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ gia sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã sử dụng. Số vốn càng lớn thì mức độ trách nhiệm càng lớn.

Pháp luật không quy định cụ thể về vốn thành lập công ty nói chung. Theo đó, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, năng lực kinh tế cũng như mục đích hoạt động của doanh nghiệp để quyết định mức vốn đăng ký.

Hmẫu đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH đại chúng bao gồm:

(i) Đơn đăng ký kinh doanh.

(ii) Điều lệ Công ty.

(iii) Danh sách thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền cho cổ đông nước ngoài là tổ chức.

(iv) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân bao gồm:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn giá trị sử dụng.

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, một trong các giấy tờ tùy thân nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và giấy ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, các thành viên công ty phải cung cấp thông tin về nhân thân để hoàn thiện các nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh cũng như bản sao các giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về vấn đề Số tiền tối thiểu để thành lập công ty TNHH là bao nhiêu? để độc giả tham khảo. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0788.555.247.

Trả lời

Mua theme này