Sự khác biệt giữa vốn cổ phần và vốn pháp định là gì?

Sự khác biệt giữa vốn cổ phần và vốn pháp định là gì?

Vốn cổ phần và vốn pháp định là những thuật ngữ thường xuyên gặp phải khi thành lập doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để các công ty có thể phân biệt được vốn xã hội với vốn pháp định?

Sự khác biệt giữa vốn cổ phần và vốn pháp định là gì?
Sự khác biệt giữa vốn cổ phần và vốn pháp định là gì?

Căn cứ vào các quy định của Luật kinh doanh 2020PLKN xin đưa ra một số tiêu chí để phân biệt giữa vốn đăng ký và vốn pháp định như sau:

Tiêu chuẩn

Vốn được phép

Vốn pháp định

Ý tưởng

Là tổng giá trị tài sản do các thành viên hợp danh, chủ sở hữu công ty góp, cầm cố trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phiếu được bán hoặc niêm yết để mua khi công ty cổ phần được thành lập. (Khoản 34, Mục 4 của Đạo luật Công ty 2020)

Đây là mức vốn tối thiểu theo yêu cầu của ngành nghề buôn bán có điều kiện. Hiện nay, vốn pháp định thường được yêu cầu trong các văn bản pháp luật chuyên ngành đối với từng ngành nghề cụ thể.

Ví dụ, hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán yêu cầu vốn pháp định tối thiểu là 25 tỷ đồng (điểm a khoản 1 điều 175). Nghị định 155/2020 / NĐ-CP).

Cơ sở của việc xác định

– Khi nào mở một doanh nghiệp yêu cầu đăng ký vốn cổ phần.

– Vốn cổ phần có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của công ty.

Vốn điều lệ đăng ký không được thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

– Pháp luật chuyên ngành quy định về vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Công ty dự định thành lập và hoạt động trong lĩnh vực hoạt động cần có vốn pháp định thì phần vốn góp cổ phần tối thiểu phải bằng vốn pháp định.

Mức vốn

– Pháp luật không quy định mức vốn cổ phần tối thiểu hay tối đa khi thành lập doanh nghiệp.

Mức vốn cổ phần được quy định cho từng doanh nghiệp.

Ví dụ: Kinh doanh đặt cược đua ngựa có vốn pháp định là 1 nghìn tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó có vốn pháp định là 300 tỷ đồng.

Crook

Không yêu cầu.

Trong một số trường hợp, việc ký quỹ là bắt buộc theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thời gian góp vốn

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nó phải được đáp ứng đầy đủ khi hoạt động trong một nhánh hoạt động có điều kiện.

Thay đổi vốn trong quá trình hoạt động

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chủ sở hữu có thể tăng hoặc giảm vốn đăng ký tùy theo tình hình của doanh nghiệp.

– Vốn pháp định là cố định và được xác định theo từng ngành nghề kinh doanh cụ thể.

– Vốn đăng ký khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định đối với ngành, nghề có điều kiện.

Ý nghĩa pháp lý

– Đây là cơ sở khi công ty đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Giúp các công ty thực hiện các hoạt động thương mại sau khi thành lập.

– Là biện pháp cho phép các công ty chứng minh với các cơ quan công quyền rằng họ có đủ tiềm lực kinh tế để kinh doanh trong lĩnh vực này;

– Là cơ sở để doanh nghiệp đảm bảo an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác khi tham gia giao dịch với doanh nghiệp của mình.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này