Thành lập công ty đóng các loại thuế gì? Bao nhiêu?

Sau khi thành lập công ty và được cấp mã số thuế, doanh nghiệp bắt buộc phải đóng thuế, thể hiện nghĩa vụ của mình với nhà nước. Ngoài một số loại thuế mà công ty nào cũng phải nộp, còn có một số loại thuế khác mà chỉ những công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể mới phải nộp. Sau khi thành lập doanh nghiệp tôi phải nộp những loại thuế nào?? Đi nào ketoanvina.vn Tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Đạo luật công ty năm 2020;

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung năm 2016;

Luật thuế thu nhập năm 2008;

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;

Thuế là gì?

Thuế là khoản thu bắt buộc và không hoàn lại của nhà nước trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu vì lợi ích chung của nhà nước.

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh và mã số thuế, doanh nghiệp phải khai thuế ban đầu cho cơ quan thuế và nộp thuế. sau:

Excise

Thuế môn bài là loại thuế mà các công ty phải nộp hàng năm. Sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải khai thuế tài nguyên với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Phí cấp phép là một phần của phí phải trả sau TLDN

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016 / TT-BTC quy định mức thu đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Vốn cổ phần hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng / năm.
 • Vốn cổ phần hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng / năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, khu thương mại, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1 triệu đồng / năm.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2017, theo quy định tại Nghị định 139/2016 / NĐ-CP về thuế tài nguyên, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài như sau:

 • Việc kê khai lệ phí môn bài chỉ thực hiện một lần khi người nộp thuế đi vào hoạt động, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trường hợp đối tượng nộp thuế mới thành lập cơ sở thương mại, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai thuế tài nguyên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngày được cấp. . đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người chịu phí là người mới hoặc người mới thành lập thì thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Từ năm 2018, theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

VAT, hay đơn giản là thuế bán hàng, là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một sản phẩm hoặc hàng hóa.

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được tính theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Đặc biệt, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh hiện có phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế GTGT là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán

Phương thức khấu trừ

Số thuế GTGT phải trả = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào

Phương pháp trực tiếp

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT của hàng hoá * Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá này.

Trong đó, thuế suất thuế GTGT đối với các doanh nghiệp dao động từ 0% – 5% – 10% (tùy thuộc vào loại hàng hóa, dịch vụ thương mại của doanh nghiệp).

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (IRS)

Thuế doanh nghiệp là loại thuế đánh vào lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý. Mọi cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế doanh nghiệp.

Thuế TNDN phải nộp = giá tính thuế TNDN * thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu của công ty trong năm:

 • Doanh thu đến 20 tỷ đồng: thuế suất 20%
 • Doanh thu trên 20 tỷ đồng: thuế suất 22%
 • Đặc biệt đối với các công ty tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam: Thuế suất thuế doanh nghiệp từ 32% đến 50%.

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (IRS)

Thuế thu nhập cá nhân (IPP)

Các khoản thuế mà doanh nghiệp đóng thay cho người lao động. Thuế TNCN được tính theo tháng, được báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý, nhưng được quyết toán hàng năm.

PPI phải trả = thu nhập chịu thuế PPI * thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế IRP – Các khoản giảm trừ
 • Thu nhập chịu thuế là tổng số tiền IRP nhận được từ công ty thanh toán.

Các khoản giảm trừ bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh: Đối với tôi là 9.000.000 đồng / người / tháng. Đối với người phụ thuộc là 3.600.000 đồng / người / tháng.

Bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực cụ thể.

Thuế thu nhập cá nhân (IPP)

Thuế xuất nhập khẩu

Các công ty tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu phải chịu thuế này.

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, hai loại thuế này được áp dụng theo phương pháp thuế suất; phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp.

 • Đối với phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: Số thuế được xác định theo trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

Trong đó, thuế suất được xác định cho từng mặt hàng chịu thuế, quy định tại Phụ lục 1, Thông tư 182/2015 / TT-BTC.

 • Với phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp: số thuế được xác định trên cơ sở số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thực tế và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm yêu cầu. .

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế tài nguyên

Các công ty tham gia vào các hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định tại Mục 2 của Luật Thuế Tài nguyên 2009 (chẳng hạn như khai thác kim loại và khoáng sản phi kim loại, dầu thô, v.v.) phải trả tiền bản quyền.

Số tiền thuế tài nguyên = Sản lượng tài nguyên chịu thuế x Giá tính thuế x thuế suất

thue-tai-nguyen

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp loại thuế này theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 như: thuốc lá, rượu, bia, ô tô dưới 24 chỗ ngồi …

Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Phần kết

ở trên là Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập công ty, mỗi công ty cần nắm bắt để tránh những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ketoanvina.vn để được giải đáp và hỗ trợ CÀNG SỚM CÀNG TỐT!

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời