Thành lập công ty kiến ​​trúc có vốn nước ngoài

Mục lục các bài báo

Kiến trúc là một trong những ngành đang ngày càng phát triển và thu hút vốn đầu tư nước ngoài đáng kể. Đây là lý do tại sao các công ty kiến ​​trúc có vốn nước ngoài thành lập với số lượng lớn.

bằng văn bản Thành lập công ty kiến ​​trúc có vốn nước ngoài Công ty Luật Phạm Nghiêm cung cấp cho bạn thông tin về vấn đề trên.

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến kiến ​​trúc

Khi thành lập công ty kiến ​​trúc, đối tượng bắt buộc có thể lựa chọn các mã đăng ký công ty sau:

Con sốtên công việcMã ngành
đầu tiên.Hoạt động kiến ​​trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
2.Hoạt động kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan
3.Hoạt động kiến ​​trúc71101

4.Hoạt động đo đạc và bản đồ71102

5.Hoạt động thăm dò địa chất, tài nguyên nước71103

6.Các hoạt động tư vấn kỹ thuật liên quan khác71109
7.Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200

Khi thành lập doanh nghiệp, chủ thể yêu cầu cần được tư vấn về ngành, nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với thực tế kinh doanh và các điều kiện liên quan nếu có.

Phần còn lại của bài báo Thành lập công ty kiến ​​trúc có vốn nước ngoài Công ty luật Hoàng Phi cung cấp cho bạn thông tin về thủ tục thành lập.

Làm thế nào để thành lập một công ty kiến ​​trúc có vốn nước ngoài?

Đầu tiên: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập công ty

Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam để đăng ký kinh doanh dịch vụ kiến ​​trúc

– Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được soạn thảo phù hợp với thực tế, loại hình doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Các yếu tố cơ bản của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

+ Đơn đăng ký kinh doanh.

Đơn đăng ký kinh doanh yêu cầu chủ thể cung cấp các thông tin như: tên công ty, trụ sở đăng ký, nguồn vốn đăng ký, phân loại vốn đăng ký, thông tin thành viên thành lập, thông tin về số vốn thành viên nắm giữ và tỷ lệ vốn góp tổng vốn điều lệ….

+ Điều lệ công ty.

Điều lệ doanh nghiệp cần tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và điều kiện kinh doanh thực tế để có thể soạn thảo một cách chính xác và phù hợp nhất.

+ Danh sách thành viên hợp danh của công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền cho cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ của các tài liệu sau:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người nước ngoài) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác mà một trong các Giấy tờ tùy thân của cá nhân (Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam) còn giá trị sử dụng; Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế giấy tờ hợp lệ (hộ chiếu nước ngoài) của người đại diện theo ủy quyền và giấy ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người nước ngoài thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Nộp hồ sơ theo thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Hiện nay, theo quy định của pháp luật, người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ theo hai phương thức: Nộp trực tiếp (Nộp tại phòng đăng ký kinh doanh) với Sở Kế hoạch và Đầu tư. nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp) và nộp trực tuyến (Nộp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Bước thứ 2: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ kiến ​​trúc.

Thứ hai: Trường hợp Tạo một cơ quan kiến ​​trúc 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư tùy thuộc vào cơ quan có thẩm quyền cấp. Hồ sơ có các yếu tố chính sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là thể nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân của nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn và tiến độ đầu tư, nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá dự án tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không phải Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện. ;

– Bản thuyết minh về việc sử dụng công nghệ cho dự án, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; các thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước thứ 2: Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Phòng đăng ký kinh doanh. Tiếp theo, công ty phải đăng bố cáo thành lập công ty, khắc dấu công ty và đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Từ những phân tích trên, Công ty Luật Phạm Nghiêm hy vọng bạn sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Thành lập công ty kiến ​​trúc có vốn nước ngoài. Mọi thắc mắc hay muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0788.555.247.

– >>>> tìm hiểu thêm : thủ tục thành lập công ty có sự tham gia của nước ngoài

Trả lời

Mua theme này