Thành lập công ty tư nhân trọn gói từ A đến Z

Mục lục các bài báo

Thủ tục tạo quyền sở hữu riêng đơn giản hay phức tạp? Còn tùy thuộc vào việc bạn có hiểu rõ các quy định của pháp luật hay không. Tất nhiên, nếu hiểu luật tố tụng thì quy trình thực hiện sẽ rất đơn giản và ngược lại.

Để bắt đầu bài viết này, hãy cùng chúng tôi khám phá định nghĩa về quyền sở hữu duy nhất. Nói một cách đơn giản, sở hữu riêng là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản cá nhân của họ.

doanh nghiệp tư nhân được thành lập để hoạt động như một doanh nghiệp nhỏ, là doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh. Vì vậy, có giới hạn nhất định So với loại hình kinh doanh như sau:

– Các công ty tư nhân không được phép phát hành bất kỳ loại hình nào Cổ phần bất cứ.

– Mỗi cá nhân chỉ được ủy quyền thành lập một công ty tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn tạo, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Tạo một công ty tư nhân

Đặc điểm của quyền sở hữu độc quyền

Sở hữu độc quyền có các đặc điểm sau:

– Chỉ có một người là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật

– Không có tư cách pháp nhân

– Chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro đối với doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình, không chỉ trong phạm vi số vốn đã góp

– Thuê Giám đốc điều hành công ty, nhưng nếu rủi ro xảy ra, người đại diện theo pháp luật / chủ sở hữu của công ty sẽ chịu trách nhiệm

– Chủ sở hữu toàn quyền quyết định việc quản lý và sử dụng lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp pháp.

– Không được phát hành cổ phiếu / trái phiếu

– Mô hình: tổng giám đốc, giám đốc

Thủ tục thành lập công ty tư nhân được tư vấn tại Công ty luật Hoàng Phi

– Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty tư nhân

– Tư vấn phương pháp quản lý cho các công ty tư nhân

– Tư vấn vốn đầu tư cho Doanh nhân;

– Tư vấn về việc tăng, giảm vốn đầu tư khi hoạt động kinh doanh tư nhân

– Tư vấn về các quy định cho thuê đối với công ty tư nhân

– Tư vấn các quy định liên quan đến việc bán công ty tư nhân

– Các vấn đề khác liên quan đến công ty tư nhân

Thủ tục thành lập công ty tư nhân là gì?

– Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp của chủ sở hữu công ty tư nhân.

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng đối với công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước.

– Một trong các giấy tờ sau đây còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc hộ chiếu nước ngoài có giá trị thay thế) và một trong các giấy tờ hợp lệ sau đây:

– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

– Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

– Giấy đăng ký căn cước công dân;

– Giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam;

– Giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam;

– Giấy xác nhận huyết thống Việt Nam;

Hoặc một số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật trong thủ tục thành lập công ty tư nhân:

– Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

– Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty thực hiện các hoạt động mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và những người khác quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Công ty đối với công ty tư nhân thực hiện các hoạt động, ngành nghề theo quy định của pháp luật. giấy chứng nhận.

– Giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) của người nộp hồ sơ.

————————————————————————————————

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BAO GỒM NHỮNG QUYỀN NÀO?

1- Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của công ty, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trường hợp thuê người khác làm Tổng giám đốc công ty thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

3- Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến kinh doanh.

4- Chủ công ty tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tạo một công ty tư nhân

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU TẠO ĐỐI TÁC CÔNG TY VUI LÒNG GỬI: 0788.555.247 – 0788.555.247 đ

————————————————————————————————

CHÚNG TÔI NÊN TƯ VẤN GÌ VỚI BẠN BÈ HOÀNG GIA KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ NHÂN?

Một. Mô hình tư vấn và cơ cấu tổ chức của công ty tư nhân

b. Tư vấn phương pháp quản lý doanh nghiệp tư nhân

so với Tư vấn vốn đầu tư cho Doanh nhân;

D. Tư vấn tăng, giảm vốn đầu tư khi hoạt động kinh doanh tư nhân

e. Tư vấn quy chế cho thuê đối với công ty tư nhân

F. Tư vấn các quy định liên quan đến việc bán các công ty tư nhân

g. Các vấn đề khác liên quan đến công ty tư nhân

Khách hàng tham khảo: Chi phí khởi sự kinh doanh ĐÂY

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ vui lòng gọi: Đường dây trợ giúp: 0788.555.247; 0788.555.247 ; Điện thoại: 04.39954438. 04.62852839.

Trả lời

Mua theme này