Thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Chỉ trong vài tháng đầu năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp phanh phui hai vụ án lớn thao túng thị trường chứng khoán với lợi nhuận hàng tỷ đồng. Vậy thao túng thị trường chứng khoán là gì? Hành vi này bị xử phạt như thế nào?

Thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?
Thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Nội dung

1. Thao túng thị trường chứng khoán là gì?

Phù hợp với khoản 2, điều 3 Nghị định 156/2020 / NĐ-CPKhái niệm thao túng thị trường chứng khoán được hiểu như sau:

Thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực chứng khoán và hoạt động của thị trường chứng khoán, bao gồm bất kỳ, một số hoặc tất cả các hành vi sau đây:

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc âm mưu liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung cầu giả tạo;

– Đặt lệnh mua, bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch hoặc tự thỏa thuận mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ lưu hành giữa các thành viên trong cùng ngày giao dịch để tạo giá chứng khoán giả tạo, cung và cầu;

– Tiếp tục mua hoặc bán chứng khoán có khối lượng chi phối khi thị trường mở hoặc đóng cửa để tạo giá đóng hoặc mở mới cho chứng khoán đó trên thị trường;

– Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán, tác động mạnh đến cung cầu và giá cổ phiếu, thao túng giá chứng khoán;

Đưa ra ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về loại chứng khoán hoặc tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tác động đến giá của chứng khoán này sau khi đã thực hiện giao dịch, thỏa thuận và giữ chức vụ đối với chứng khoán này;

Sử dụng bất kỳ phương thức nào hoặc thực hiện các giao dịch khác hoặc kết hợp để tung tin đồn thất thiệt, cung cấp thông tin sai sự thật cho công chúng nhằm tạo ra cung cầu giả tạo và thao túng giá chứng khoán.

2. Hình phạt

Cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý như sau:

Xử lý hình sự

Căn cứ vào Mục 211 Bộ luật hình sự 2015thao túng sàn giao dịch chứng khoán sẽ bị coi là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp sau:

– Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; hoặc

– Gây thiệt hại cho chủ đầu tư từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Cụ thể, tùy thuộc vào chủ thể thực hiện hành vi và tính chất, mức độ của hành vi; Hình phạt đối với tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định như sau:

Hành vi thao túng thị trường chứng khoán Hình phạt cho cá nhân Chế tài đối với pháp nhân

– Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; hoặc

– Gây thiệt hại cho chủ đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng

– Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; hoặc

– Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng

Có một trong các hành vi sau:

– Cơ quan;

– Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

– Gây thiệt hại cho chủ đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

– Tái phát nguy hiểm.

– Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng; hoặc

– Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng

– Pháp nhân phạm tội chỉ được hình thành để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán; hoặc

Pháp nhân phạm tội phá hoại an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không có khả năng khắc phục hậu quả.

Đình chỉ vĩnh viễn hoạt động

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như sau:

– Cá nhân: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

– Pháp nhân thương mại: Phạt tiền 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Phạt hành chính

Theo quy định tại điều 36 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung điều 30 Điều 1 Nghị định 128/2021 / NĐ-CP), hành vi thao túng thị trường chứng khoán nhưng không dẫn đến tố tụng hình sự thì bị xử phạt hành chính như sau:

Thứ nhất, hình thức trừng phạt chính:

– Phạt tiền gấp 10 lần thu nhập bất hợp pháp nhưng không dưới 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức và 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân.

– Không có thu nhập bất hợp pháp hoặc mức phạt tiền dưới 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức và 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân thì áp dụng mức phạt tiền như sau:

+ 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức;

+ 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân.

Thứ hai, hHình phạt bổ sung:

– Pháp nhân: Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý. Người quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có hành vi vi phạm;

– Cá nhân: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Thứ ba, Hanh động đung đăn :

Buộc nộp lại số thu nhập bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

hư hại

Ngoài việc bị xử phạt; Cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm đó gây ra, cụ thể ở đây là bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.

Phương pháp xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại sẽ phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác; cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng thị trường chứng khoán gây thiệt hại sẽ phải bồi thường đầy đủ và nhanh chóng cho người bị thiệt hại (nhà đầu tư). Có nghĩa là, thiệt hại đến đâu, bồi thường đến đó.

Thư viện Luật.

Trả lời