Thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 01/7/2022

Thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 01/7/2022

Từ ngày 1/7/2022, việc đóng và hưởng các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. lương tối thiểu vùng.

Thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 01/7/2022
Thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 01/7/2022

Nội dung

1. Tăng mức lương tối thiểu tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Khoản 2 Mục 3 Luật BHYT năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014, mức đóng BHYT của người lao động được xác định theo tỷ lệ phần trăm tiền lương đóng BHXH bắt buộc.

Cùng với đó, Khoản 2 Mục 58 Luật Việc làm 2013 cũng nêu rõ, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động làm việc trong doanh nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. .

Đặc biệt, điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH Năm 2017, mức tiền lương tối thiểu tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đảm bảo:

– Đối với người lao động làm những ngành, nghề đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Đối với người lao động thực hiện chức năng cần đào tạo, học nghề: cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc có mức độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.

– Đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc có mức độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2022, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương tối thiểu tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động cũng sẽ tăng tương ứng.

2. Tăng mức lương tối đa hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Khoản 2, Mục 58 của Luật Việc làm 2013 nêu rõ:

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp lớn hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định Bộ luật Lao động về thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Với quy định này, mức lương tối đa để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Do đó, kể từ ngày 1/7/2022, khi chính sách tăng lương tối thiểu vùng có hiệu lực, mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Đặc biệt:

Đơn vị: VND / tháng

Nhân viên làm việc cho các doanh nghiệp địa phương

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp

(Có giá trị đến ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp

(Áp dụng từ 1/7/2022)

Vùng I

88.400.000 won

93.600.000 won

Vùng II

78.400.000

83.200.000 won

Vùng III

VND68.600.000

72.800.000 won

Vùng IV

61.400.000 đồng

65.000.000 VNĐ

3. Tăng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Khoản 1 Mục 50 Luật Việc làm 2013 quy định cụ thể mức trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc diện áp dụng chế độ tiền lương. do Nhà nước quy định hoặc tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm hợp đồng.

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động được hưởng mỗi tháng sau khi thôi việc bằng 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Sắp tới, nhờ việc tăng lương tối thiểu vùng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa cho người thất nghiệp cũng sẽ tăng lên. Như sau:

Nhân viên làm việc cho các doanh nghiệp địa phương

Trợ cấp thất nghiệp tối đa / tháng

(Có giá trị đến hết ngày 30/6/2022)

Trợ cấp thất nghiệp tối đa / tháng

(Áp dụng từ 1/7/2022)

Vùng I

22.100.000

23.400.000 won

Vùng II

19.600.000

20.800.000 won

Vùng III

17.150.000 won

18.200.000 won

Vùng IV

15.350.000 won

16.250.000 won

4. Hoàn trả 0,5% hoặc 0,3% vào quỹ bồi thường của người lao động

Để hỗ trợ nhân viên và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, tại Nghị quyết 68 / NQ-CP Năm 2021, Chính phủ cho phép người sử dụng lao động áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (kể từ ngày 01/7/2021) . đến ngày 30/6/2022) đối với người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lưu ý, chính sách hỗ trợ không bao gồm người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan Đảng, nhà nước, cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều này có nghĩa là đến ngày 1/7/2022, chính sách chi trả tiền bồi thường cho người lao động và bảo hiểm bệnh nghề nghiệp sẽ kết thúc. Các công ty sẽ phải quay lại mức bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trước đây.

Theo điều 4 Nghị định 58/2020 / NĐ-CP, Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 được áp dụng như sau:

– Công ty đủ điều kiện đóng vào Quỹ Bảo trợ người lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn có văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chấp nhận: 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

– Các cửa hàng còn lại: đóng cửa 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Luat Vietnam.

Trả lời