Thay đổi người đại diện theo pháp luật theo thẩm quyền nào?

Mục lục các bài báo

Khi tiến hành tố tụng, việc xác định thẩm quyền thực hiện và giải quyết là rất quan trọng vì thẩm quyền là tổng thể các quyền và nghĩa vụ được trao cho những chủ thể nhất định áp dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình quản lý của mình, những quyền và nghĩa vụ này được quy định do luật định, do đó, nếu nhầm lẫn thẩm quyền sẽ không đảm bảo giá trị pháp lý của kết quả tố tụng.

Để giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật theo thẩm quyền nào? Chính xác, chúng tôi đã thực hiện bài viết này. Mời các bạn theo dõi nội dung bài viết:

Có hai khía cạnh thẩm quyền khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty mà bạn cần lưu ý, đó là thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật và thẩm quyền quản lý thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Trong công ty TNHH một người: quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thuộc về chủ sở hữu công ty. Quyết định này được thể hiện trong nghị quyết và quyết định của chủ doanh nghiệp.

Trong công ty TNHH 2 thành viên hợp danh trở lên: quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thuộc về Hội đồng thành viên. Quyết định này được thể hiện trong nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp HĐTV.

Đối với công ty cổ phần: quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thuộc:

+ Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều khoản liên kết của công ty. Quyết định này được thể hiện trong nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Hội đồng quản trị trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty khác với nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Quyết định này được thể hiện trong nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị.

Thẩm quyền quản lý thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ liên quan đến đăng ký thành lập công ty thì:

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thương mại đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, cơ quan có trách nhiệm quản lý thủ tục đăng ký trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, tức là tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi. trụ sở đăng ký của doanh nghiệp được đặt.

Phòng Đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có thể bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, giúp bạn giải đáp thắc mắc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật theo thẩm quyền nào? Bạn đọc có thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết hoặc thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác. Trân trọng!

Trả lời

Mua theme này