Thay đổi thông tin đăng ký công ty từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân có cần thiết không?

Mục lục các bài báo

Khi có sự thay đổi hoạt động trong công ty, người ta thường đặt ra câu hỏi: sự thay đổi này có làm thay đổi đăng ký hoạt động của công ty hay không?

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những nội dung liên quan để trả lời câu hỏi: Thay đổi thông tin căn cước thành Căn cước công dân có nên thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thẻ Căn cước công dân là gì? Chứng minh nhân dân là gì?

– Căn cước công dân là một trong những giấy tờ tùy thân chủ yếu của công dân Việt Nam. Là mẫu chứng minh nhân dân phổ biến mới, bắt đầu được ban hành và có hiệu lực từ năm 2016. Theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014, người từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước công dân.

– Chứng minh thư nhân dân là tên một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhân thân, lý lịch của người nhận. Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp lần cuối.

Thay đổi thông tin căn cước thành Căn cước công dân có nên thay đổi đăng ký kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 28 – Luật Công ty 2020, quy định về nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Tên công ty và mã số công ty;

– Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ hợp pháp của thể nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; cho các chủ doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên là thể nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở đăng ký của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn xã hội hóa cho các công ty, vốn đầu tư cho các công ty tư nhân.

Ngoài ra, các quy định tại Điều 30 – Luật Công ty 2020, quy định việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký công ty, cụ thể:

“Thứ nhất, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

4. Việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, Trọng tài được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có bản án, quyết định kinh doanh. Giải thưởng của trọng tài. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của trọng tài;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. hoặc các quyết định hoặc phán quyết trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về nội dung cần thay đổi, bổ sung cho người yêu cầu đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị điều chỉnh, nêu rõ lý do.

4. Chính phủ quy định hồ sơ, pháp lệnh và thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Do đó, khi người đại diện công ty thay thế thông tin chứng minh nhân dân bằng căn cước công dân thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký thành lập công ty.

Thay doi thong tin dang ky cong ty tu Chung

Thủ tục thay đổi thông tin CMND sang căn cước công dân khi thay đổi đăng ký thành lập công ty:

– Chuẩn bị tài liệu:

+ Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

+ Chứng minh thư công dân của người đại diện theo pháp luật (photo công chứng).

+ Giấy xác nhận chuyển từ chứng minh nhân dân phổ thông sang căn cước công dân do cơ quan công an cấp (bản photocopy có công chứng).

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện của công ty.

– Gửi đi:

Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc.

– Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Cơ quan Đăng ký kinh doanh công bố nội dung doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn thông báo là 30 ngày, kể từ ngày điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký của công ty.

Vì vậy, cho câu hỏi Thay đổi thông tin căn cước thành Căn cước công dân có nên thay đổi đăng ký kinh doanh? Đây là câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp chi tiết qua bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra một số nội dung liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trả lời

Mua theme này