Thời hạn hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là bao lâu?

Thời hạn hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là bao lâu?

Trong thời gian qua, hầu hết các công ty và người lao động đều gặp khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, do đó nhà nước đã ban hành chính sách giúp các công ty giảm phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xuống 0%. Vậy chính sách hỗ trợ này sẽ kéo dài trong bao lâu?

Thời hạn đóng sai bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là bao lâu?
Thời hạn đóng sai bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là bao lâu?

1. Chính sách hỗ trợ cho các công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phù hợp với điều 1, mục II Nghị quyết 68 / NQ-CP kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, quy định về người sử dụng lao động tỷ giá đóng cửa áp dụng bằng 0% quỹ tiền lương làm cơ sở đóng. Đảm bảo xã hội Đi vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (kể từ ngày 01/01/bảy/2021 đến chấm dứt ngày 30/6/2022) cho Người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động chịu toàn bộ số tiền thu được do giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, người sử dụng lao động không phải đóng xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 là bao nhiêu?

Sau khi hết thời hạn hưởng chính sách hỗ trợ giảm phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 4. Nghị định 58/2020 / NĐ-CP với tỷ lệ sau:

– Đối với trường hợp thông thường (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước): 0,5% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội;

Đối với công ty có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Cần lưu ý: Để được áp dụng tỷ lệ đóng góp 0,3% nêu trên, công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5. Nghị định 58/2020 / NĐ-CP hiểu:

– Phải là công ty có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đăng ký.

– TỶthực hiện báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, kịp thời trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm dự kiến;

– Tần suất tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất xảy ra tai nạn công nghiệp bình quân của 03 năm liền kề trước năm dự kiến, không xảy ra tai nạn lao động nào tính từ 03 các năm liên tiếp trước năm đề xuất.

3. Các công ty hiện vẫn đang được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ khác do Covid-19?

Ngoài chính sách hỗ trợ giảm phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công ty còn được hưởng 02 chính sách hỗ trợ sau:

3.1. Chính sách hỗ trợ đào tạo và giữ chân nhân viên

Phù hợp với điều 3, mục II Nghị quyết 68 / NQ-CP quy định người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Nghị quyết 68 / NQ-CP.

Mức hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng / người lao động / tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Thời gian triển khai: đến 30/6/2022

3.2. Chính sách giảm phí bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động

Đây là nội dung chính của Nghị quyết 116 / NQ-CP Ngày 24 tháng 9 năm 2021 do chính phủ cấp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% đến 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện: 12 tháng, hạn chót là 30/09/2022.

Thư viện Luật.

Trả lời