Thủ tục đổi tên công ty cổ phần năm 2022 như thế nào?

Mục lục các bài báo

Mọi người đều muốn có một tên doanh nghiệp hay, có ý nghĩa và tuân thủ pháp luật. Tên công ty có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của công ty. Tuy nhiên, vì một số lý do mà công ty muốn thay đổi tên công ty.

Để đảm bảo việc thực hiện thủ tục đổi tên công ty TNHHsoạn thảo hồ sơ theo quy định, Luật Phạm Nghiêm xin gửi tới quý độc giả bài viết:

Tên của công ty là gì?

Tên công ty là tên do một cá nhân, tổ chức nào đó xác định cụ thể để sử dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm phân biệt và tránh nhầm lẫn với các công ty khác.

Tên công ty được đăng ký trong giấy phép kinh doanh, tên gắn với trụ sở, chi nhánh và trụ sở đã đăng ký của công ty.

Một công ty cổ phần là gì?

Phù hợp với quy định tại Điều 110 – Luật Doanh nghiệp về Công ty Cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp:

a) Vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ bất động sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn.

Thu tuc doi ten cong ty co phan nam 2022

Đổi tên công ty khi nào?

Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Có nhiều lý do khác nhau mà các cá nhân, tổ chức muốn đổi tên công ty, bao gồm:

+ Đổi tên công ty để mở rộng phạm vi kinh doanh và mục tiêu phát triển kinh doanh

+ Do nhu cầu của HĐTV, chủ … quyết định chuyển ngành kinh doanh.

+ Yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền do trùng tên, vi phạm quyền tài sản

+ Tên công ty tương tự, gây nhầm lẫn với các công ty cổ phần khác trên toàn quốc.

+ Thay đổi loại hình kinh doanh…

Tệp thay đổi tên công ty kinh doanh

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

+ Thông báo thủ tụchoặc thay đổi tên của công ty do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH đại chúng ký

+ Quyết định việc thay đổi tên công ty bằng cách ghi rõ nội dung cần sửa đổi trong Điều lệ công ty

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần (do báo cáo viên và chủ tịch ký)

+ Thông báo mẫu dấu Công ty Cổ phần

+ Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần và các giấy tờ, tài liệu khác theo yêu cầu trong trường hợp cụ thể.

1648670990 711 Thu tuc doi ten cong ty co phan nam 2022

Đổi tên công ty, gọi: 0788.555.247

Thủ tục đổi tên công ty

– Theo quy định tại Điều 31 Luật Công ty năm 2014, Điều 41 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày, khi có quyết định đổi tên công ty cổ phần, việc đăng ký việc thay đổi nội dung của chứng chỉ được thực hiện. có được đăng ký công ty

– Truy cập Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia để tra cứu tên doanh nghiệp, kiểm tra xem có thể thay đổi và sử dụng tên doanh nghiệp mới hay không. Kiểm tra độ chính xác để tránh đặt các mục trùng lặp, giống nhau và gây nhầm lẫn.

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục đổi tên công ty TNHHbao gồm:

+ 01 Thông báo điều chỉnh theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT. Thông báo phải cung cấp đầy đủ thông tin về tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hiện tại; đề xuất đổi tên; người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên

+ 01 Quyết định thay đổi tên công ty

+ 01 bản sao cuộc họp thể hiện rõ những nội dung thay đổi Điều lệ công ty và các tài liệu như đã nêu ở phần trên.

– Nộp hồ sơ đề nghị đổi tên công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký thương mại

+ Hồ sơ đúng và đầy đủ, có chữ ký và đóng dấu trực tuyến của cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty (tại Hà Nội thì nộp trực tuyến, sau khi có giấy biên nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh). đến cơ quan đăng ký kinh doanh)

+ Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan đăng ký công bố kết quả chấp thuận yêu cầu hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

1648670990 630 Thu tuc doi ten cong ty co phan nam 2022

– Thay đổi con dấu công ty sau khi đổi tên công ty:

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên gọi công ty cổ phần mới, doanh nghiệp tiến hành các bước khắc dấu doanh nghiệp mới và đăng thông báo về con dấu mới trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Công bố thông tin về việc đổi tên công ty cổ phần trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thay đổi thông tin đăng ký công ty, công ty phải thông báo về việc thay đổi thông tin trong thời hạn 30 ngày

– Làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đứng tên công ty TNHH mới với cơ quan thuế.

– Thông báo, liên hệ với bảo hiểm, ngân hàng, khách hàng …

– Sau khi đổi tên công ty cổ phần, các tài sản đăng ký mà công ty nắm giữ phải chuyển sang tên mới

Một số lưu ý sau khi đổi tên công ty:

Khi cần thay đổi tên công ty, công ty phải gửi thông báo đến phòng kinh doanh bao gồm: tên hiện tại, mã số công ty, mã số thuế, tên đã thay đổi, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

+ Phải thay đổi con dấu pháp nhân ngay sau khi đổi tên công ty, nội dung con dấu phải đảm bảo: tên công ty và mã số công ty.

+ Tên công ty đã sửa đổi không được trùng lặp, nên viết bằng chữ biểu đồ tiếng Việt.

+ Đề xuất đổi tên có thể trùng với tên công ty đã giải thể.

+ Hóa đơn có VAT phải in lại

+ Các tổ chức liên quan: bảo hiểm xã hội, thuế, đối tác … phải được thông báo về việc đổi tên công ty TNHH đại chúng.

+ Không viết tay các mẫu đơn để nộp hồ sơ.

Đây là tất cả các mẹo về Thủ tục đổi tên công ty Mới nhất mà Luật Phạm Nghiêm xin gửi tới bạn đọc tham khảo, để được trợ giúp về dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần, hướng dẫn quy trình và thủ tục, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây trợ giúp 0788.555.247.

Trả lời