Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới nhất 2022

Mục lục các bài báo

Sau một thời gian hoạt động, các công ty có thể bắt đầu hoạt động thủ tục giải thể công ty Thep luật pháp. Khi tiến hành giải thể công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính, làm thủ tục giải thể với bộ phận quản lý thương mại, tiêu hủy con dấu và đóng mã số thuế xã hội. Công bố biên bản giải thể trong 03 số liên tiếp.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc công ty ngừng hoạt động theo ý chí của chủ sở hữu công ty hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. kinh doanh dở dang, không đủ điều kiện kinh tế để duy trì hoạt động của công ty đã được cấp có thẩm quyền yêu cầu giải thể theo quy định của pháp luật, v.v.

Như vậy, chúng tôi thấy rằng công ty có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

– Giải thể tự nguyện: Là trường hợp công ty giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty tư nhân; giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh; giải thể theo quyết định của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

– Giải thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi công ty không đủ số lượng thành viên hợp danh tối thiểu theo quy định của pháp luật về công ty trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty. để hòa tan.

Ngoài ra, công ty có thể bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Tuy nhiên, để làm thủ tục giải thể công ty thì phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án.

Khi công ty bạn muốn giải thể, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Mở một doanh nghiệp, mua bán, sáp nhập, giải thể công ty. Công ty Luật Phạm Nghiêm đảm bảo sẽ làm hài lòng quý khách. Bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng thời tiết kiệm thời gian mà vẫn nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

thủ tục giải thể công ty

Hồ sơ và thủ tục giải thể công ty gồm những gì?

– Quyết định của Chủ doanh nghiệp độc lập (nếu là công ty tư nhân), của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên hợp danh trở lên), của tất cả các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh) , đại hội đồng cổ đông (nếu công ty cổ phần đã được thành lập), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một người) khi công ty giải thể.

– Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của tổ thanh lý tài sản.

– Ba số báo liên tiếp về việc giải thể công ty được đăng trên tạp chí điện tử hoặc báo viết, bao gồm các nội dung: Tên công ty, địa chỉ trụ sở đăng ký, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp, nơi cấp đăng ký kinh doanh …).

– Xác nhận hoàn thành thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế của doanh nghiệp (nếu chưa đăng ký mã số thuế).

– Thông báo chấp hành quyết định giải thể (thông báo thanh lý tài sản, công nợ).

– Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên hợp danh trở lên), của tất cả các thành viên hợp danh (nếu là tập thể), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty hợp danh). – công ty cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một người) khi thông qua quyết định giải thể công ty.

– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Mục lục các bản ghi (theo thứ tự trên).

– Bìa hồ sơ (bìa cứng mỏng hoặc nylon cứng không có chữ dùng cho mục đích khác).

Trình tự, thủ tục giải thể công ty theo quy định mới nhất

Thủ tục cần thực hiện khi giải thể công ty là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung sau đây:

– Tên và địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty; lý do giải thể công ty; thời hạn và thủ tục cắt đứt hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án quản lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty

– Khi thực hiện quyết định giải thể công ty, công ty phải thông báo cho người có quyền và lợi ích liên quan về quyết định giải thể công ty.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi cho cơ quan đăng ký công ty, cơ quan thuế và người lao động của công ty. Đăng quyết định giải thể công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia và đăng ký công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ kinh doanh

– Chủ công ty tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty. Trừ khi các điều khoản liên kết của công ty quy định việc cấu thành một cơ quan thanh lý riêng biệt.

– Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự: Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định; thuế và các khoản nợ khác.

– Sau khi công chúng hoàn trả hết các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại được chia cho chủ công ty tư nhân, chia cho các thành viên, cổ đông và chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn sở hữu và hoạt động.

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị giải thể công ty

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải nộp đơn xin giải thể đến cơ quan đăng ký công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

– Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến ​​về việc giải thể công ty hoặc ý kiến ​​phản đối của các bên liên quan bằng văn bản hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được, yêu cầu giải thể của Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Như vậy, khi giải thể công ty phải tuân thủ đầy đủ thủ tục giải thể công ty làm theo các bước trên.

thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty tại Luật Phạm Nghiêm

– Tư vấn các quy định của pháp luật về việc giải thể công ty.

– Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về việc giải thể công ty. Chúng tôi sẽ linh hoạt chuẩn bị các hồ sơ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà công ty bạn đang giải thể như: Giải thể Công ty Cổ phần, Giải thể Công ty TNHH, Giải thể Công ty hợp danh, Giải thể Hộ gia đình.

– Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế.

– Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế cho cơ quan thuế.

– Nhận kết quả khóa mã số thuế của công ty từ cơ quan thuế.

– Hiển thị thông báo giải thể công ty.

– Nộp lại con dấu cho đồn cảnh sát và nhận thông báo đã dỡ con dấu.

– Nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh / Sở kế hoạch và đầu tư.

– Nộp thông báo thu hồi con dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Kiểm tra và giám sát tiến độ; thông báo kịp thời cho doanh nghiệp của bạn.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục giải thể công tyQuý khách hàng vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá dịch vụ:

– Yêu cầu tư vấn: 0788.555.247

– Yêu cầu dịch vụ: 0788.555.247 – 0788.555.247

– Yêu cầu phục vụ ngoài giờ hành chính: 0788.555.247

– Điện thoại: 0788.555.247 (HN) – 0788.555.247 (HCM)

– E-mail: [email protected]

Trả lời