Thủ tục sau khi thành lập công ty ai cũng nên biết mới nhất

Sau khi thành lập, công ty sẽ phải thực hiện một số thủ tục nhất định để đảm bảo rằng công ty đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Để các công ty tránh được những rủi ro không đáng có, ketoanvina.vn sẽ cung cấp cho các ghi chú các thủ tục sau khi thành lập công ty.

Cơ sở pháp lý

Đạo luật công ty năm 2020;

Các nghị định luật kinh doanh và các văn bản chính sách.

Thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư phải hoàn thành các công việc sau đây để doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật:

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Mục 32 Luật Doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty, công ty phải: Công bố Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cổng thông tin. Trong trường hợp không tuân thủ hoặc thực hiện không đúng quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. nhận định.

2. Khắc dấu công ty

Theo quy định tại Mục 43 của Luật Công ty năm 2020, con dấu của công ty bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc con dấu dưới dạng chữ ký số theo Luật giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp quyết định loại hình, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải: Thông báo mẫu dấu với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật công ty 2020 không còn quy định phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng nên các công ty có thể sử dụng ngay sau khi đốt con dấu mà không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký thành lập công ty.

3. Làm bảng hiệu công ty và treo trong văn phòng

Sau khi thành lập, công ty phải có công ty được ký tên và đóng dấu tại trụ sở đăng ký và chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty (nếu có). Nếu không thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng và buộc phải gắn tên công ty theo quy định. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về hình thức và nội dung của bảng hiệu công ty, tuy nhiên các công ty thường lựa chọn bảng hiệu có nội dung sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở đăng ký, mã số thuế / mã công ty, logo công ty, số điện thoại, website, email (nếu có) , …

Thủ tục sau khi thành lập công ty

4. Đăng ký chữ ký số và khai thuế ban đầu

Thực hiện theo quy định tại điểm 4 Luật số 21/2012 / QH13, bổ sung khoản 10 Điều 7 Luật quản lý thuế, công ty đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố có công nghệ thông tin. cần có cơ sở hạ tầng để kê khai thuế qua mạng. Vì vậy, việc đăng ký sử dụng chữ ký số là một việc làm rất cần thiết sau khi thành lập doanh nghiệp. Chữ ký số được hiểu là thiết bị khai thuế điện tử của công ty, công ty có thể sử dụng chữ ký số để khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử; Đăng ký nhận thư điện tử, văn bản điện tử hoặc đăng ký giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử. Đây được coi là một hệ thống hỗ trợ cần thiết cho các công ty trong việc kê khai thuế.

5. Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử

Cũng giống như cá nhân, mỗi công ty cũng phải có tài khoản riêng để thay mặt công ty thực hiện các giao dịch, vì theo quy định của pháp luật thuế, đối với các hợp đồng có giá trị từ 20.000.000 trở lên thì công ty bắt buộc phải thanh toán / nhận tiền. sự chi trả. Đồng thời, các công ty cũng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để nộp thuế điện tử. Do đó, sau khi thành lập công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty và thông báo việc sử dụng tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký thành lập công ty và đăng ký thuế. cơ quan (nơi công ty đặt trụ sở chính).

6. Đăng ký sử dụng hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện đăng ký báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì được đăng ký sử dụng hóa đơn. Hiện nay, có hai loại hóa đơn chính là hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in) và hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 119/2018 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ phải thực hiện đối với các công ty, tổ chức kinh tế. , tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh khác đến ngày 01 tháng 11 năm 2020.

7. Thực hiện góp vốn theo đúng cam kết

Luật Công ty năm 2020 quy định thời hạn góp vốn đối với mỗi loại hình công ty là 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty. Nếu quá thời hạn trên mà công ty chưa góp đủ vốn cổ phần thì phải làm thủ tục điều chỉnh vốn cổ phần theo số vốn thực góp. Trường hợp góp vốn cổ phần không đầy đủ, đúng hạn, công ty sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và buộc phải đăng ký giảm vốn cổ phần đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (sau đây gọi tắt là là Công ty TNHH 2 TV LLC) trở lên hoặc phải góp toàn bộ vốn cổ phần đối với loại hình doanh nghiệp khác.

Phần kết

Để đảm bảo doanh nghiệp của bạn có thể đi vào hoạt động sau khi thành lập, tránh những rủi ro về pháp lý, bạn cần lưu ý những câu hỏi trên. Nếu bạn còn đang băn khoăn về các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này, hoặc bạn cần tư vấn về các thủ tục sau khi thành lập công tyxin vui lòng liên hệ ketoanvina.vn để được tư vấn và hỗ trợ. .

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời