Thủ tục thành lập công ty khai thác

Mục lục các bài báo

Nước ta có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, là điều kiện để hình thành nên nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào và phong phú, cũng là điều kiện thuận lợi để thành lập các công ty khai thác khoáng sản.

Cho nên thành lập một công ty khai thác Làm thế nào? ‘Hoặc’ Cái gì? Hồ sơ cấp phép khai thác bao gồm những gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác? Nội dung của giấy phép khai thác, nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép khai thác?

Trình tự thành lập công ty theo bài viết dưới đây.

Hồ sơ cấp phép khai thác

Công ty được thành lập theo trình tự của pháp luật là một trong những chủ thể được phép kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh phải xin giấy phép khai thác.

Hồ sơ cấp phép khai thác bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp phép khai thác: 01 bản chính.

– Bản đồ khu vực khai thác: 01 bản chính.

– Dự án đầu tư khai thác, quyết định phê duyệt dự án: 01 bản chính.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

– Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

– Báo cáo nghiên cứu tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

– Quyết định chủ trương đầu tư: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

Giấy tờ chứng minh vốn của chủ sở hữu công ty gồm biên bản góp vốn, Điều lệ công ty, quyết định giao vốn phù hợp với loại hình công ty: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

– Văn bản đánh giá an toàn trong trường hợp khai thác quặng phóng xạ: 01 bản sao, bản chính để đối chiếu.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác?

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ khai thác thuộc:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trong khu vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định. . Bố.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nêu trên.

Điều kiện cấp giấy phép khai thác

Theo quy định của Luật Khoáng sản, tổ chức / cá nhân được cấp Giấy chứng nhận khai thác khi đáp ứng các điều kiện sau:

Có dự án đầu tư khai thác trong khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Các dự án đầu tư khai thác cần có kế hoạch sử dụng nhân lực chuyên sâu, thiết bị, công nghệ và phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; Đối với khoáng sản nguy hại phải có văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

– Có báo cáo nghiên cứu tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 30% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Nội dung giấy phép khai thác, nguyên tắc cấp giấy phép khai thác

Giấy phép khai thác do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Tên công ty khai thác.

+ Thông tin về các loại khoáng sản, khu vực, nơi khai thác.

+ Trữ lượng khoáng sản, khả năng và phương pháp khai thác khoáng sản.

+ Thời kỳ khai thác.

+ Các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác của công ty.

Giấy phép khai thác có thời hạn tối đa là 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần nhưng không quá 20 năm.

Nguyên tắc cấp giấy phép khai thác bao gồm:

+ Giấy phép khai thác chỉ được cấp ở những nơi không có tổ chức, cá nhân nào khác thực hiện hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp.

+ Không nhận giấy phép khai thác tại khu vực cấm khai thác, khu vực tạm thời cấm khai thác và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

+ Không được chia nhỏ diện tích khoáng sản có thể khai thác hiệu quả ra quy mô lớn để cấp phép khai thác cho các đối tượng khác khai thác với quy mô nhỏ.

Thủ tục thành lập công ty khai thác

– Sự đăng ký thành lập một công ty khai thác:

+ Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty nộp tại Phòng đăng ký công ty:

Đơn đăng ký thành lập công ty khai thác khoáng sản.

Điều lệ của công ty khai thác.

Danh sách thành viên hợp danh, cổ đông của công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần.

Bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của thành viên là thể nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các thành viên, chủ sở hữu là tổ chức.

Bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện đối với trường hợp tổ chức là thành viên công ty, chủ sở hữu công ty.

Lưu ý trong hồ sơ thành lập, chủ thể phải điền mã ngành nghề phù hợp với lĩnh vực khai thác như:

STTMã ngànhtên công việc
đầu tiên.0510Khai thác và thu gom than.
2.0520Khai thác và thu gom than non.
3.0620Khai thác khí tự nhiên.
4.0710Khai thác quặng sắt.
5.0722Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt.
6.0810Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
7.0891Khai thác phân bón hóa học và khoáng sản
số 8.0899Khai thác khác.

+ Phòng đăng ký thương mại xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho công ty khi hồ sơ hợp lệ.

– Công ty xin giấy phép khai thác như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Dưới đây là một số nội dung được chia sẻ trên thành lập một công ty khai thácliên hệ với Luật Phạm Nghiêm Phi qua số 0788.555.247 hoặc qua email [email protected]để biết thông tin chi tiết nhất.

Trả lời

Mua theme này