Thủ tục thành lập công ty tại quận cầu giấy vào năm 2022

Mục lục các bài báo

Cầu Giấy là khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đông dân cư, có nền kinh tế khá phát triển. Do đó, nhu cầu thành lập doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cũng theo đó mà tăng lên.

Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ Khởi nghiệp tại Quận Cầu GiấyLuật Phạm Nghiêm sẽ chia nhỏ một số câu hỏi cơ bản mà các đối tượng cần nắm được khi thực hiện thủ tục này.

Thu tuc thanh lap cong ty tai quan cau giay

Ai là người có quyền thành lập doanh nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy?

Việc kinh doanh là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Việc thành lập doanh nghiệp phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật kinh doanh và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Theo đó, Luật Công ty 2020 cũng quy định về quyền thành lập công ty nói chung như sau:

Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, góp vốn và quản lý công ty

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sau đây thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp thu lợi nhuận cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ quản lý, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý vốn nhà nước vào kinh doanh hoặc quản lý công ty đại chúng;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại lý quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

d) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người mất năng lực hành vi dân sự; người khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giữ, đang chấp hành án phạt tù, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị khởi tố cấm đảm nhiệm chức vụ, nghề nghiệp hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức có tư cách pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực theo quy định của Bộ luật hình sự.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh theo quy định của luật này, trừ các trường hợp sau:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để cấp vốn cho doanh nghiệp nhằm mục đích tư lợi;

b) Đối tượng không được phép cung cấp vốn cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng.

4. Tư lợi cho cơ quan, đơn vị mình quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức từ hoạt động kinh doanh, góp vốn, mua cổ phần. cho một trong các mục đích sau:

a) Phân phối dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Bổ sung kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị vi phạm Luật Ngân sách nhà nước;

c) Lập quỹ hoặc bổ sung quỹ để phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị;

Và một số trường hợp khác theo quy định của Đạo luật Tham nhũng, Đạo luật Phá sản, v.v.

1648669068 279 Thu tuc thanh lap cong ty tai quan cau giay

Hồ sơ công ty tại Quận Cầu Giấy

Khi hoàn thành các yêu cầu về đối tượng và một số yêu cầu khác về ngành nghề, vốn góp, trụ sở công ty, tên công ty, người đại diện theo pháp luật,… các đối tượng phải lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy.

– Đơn xin thành lập công ty tại quận Cầu Giấy theo mẫu chung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định tại Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT;

– Điều lệ công ty phù hợp với hình thức và nội dung các quy định của pháp luật;

– Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nước ngoài góp vốn hoặc tổ chức, thành viên.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của các thành viên công ty, của các cổ đông công ty như: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cá nhân hợp pháp khác theo quy định;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của thành viên, cổ đông của tổ chức như: Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

– Văn bản thoả thuận về tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ cổ phần và phần vốn góp của công ty trong trường hợp công ty hoạt động thương mại có điều kiện về vốn pháp định;

Ngoài ra, hồ sơ thành lập công ty còn phải có giấy ủy quyền nếu các chủ thể thành lập công ty thông qua hình thức dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy của các nhà cung cấp dịch vụ.

Các Bước Khởi Nghiệp Tại Quận Cầu Giấy

Để đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp tại Quận Cầu Giấy được thành công, các chủ thể có thể thực hiện theo trình tự gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị trước để đăng ký kinh doanh

– Xác định loại hình công ty bạn định thành lập: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay công ty cổ phần;

– Xác định tên doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, không trái quy định về đặt tên và không trùng với các công ty, doanh nghiệp trước đây;

– Xác định nơi đặt trụ sở chính của công ty để đảm bảo hiệu lực;

– Xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty;

– Xác định ngành nghề và các điều kiện áp dụng cho các ngành nghề này: vốn; độ, độ, v.v.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền

– Soạn thảo và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty như trên, thực hiện công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ trong hồ sơ theo yêu cầu.

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và chờ kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả và hoàn thành công việc để phục vụ công tác hậu kiểm

Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của đối tượng, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thủ tục.

Sau đó, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để phục vụ công tác hậu kiểm như:

– Khắc dấu doanh nghiệp và cung cấp mẫu dấu để cơ quan quản lý công bố mẫu dấu;

– Treo biển hiệu ghi thông tin công ty tại trụ sở chính của công ty đã đăng ký;

– Đăng ký thuế và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thuế, phí, hóa đơn điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng, v.v.

Cần lưu ý:

– Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

+ Lĩnh vực hoạt động;

+ Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì thông báo công khai những nội dung thay đổi tương ứng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Thời hạn thông báo công khai thông tin về công ty là 30 ngày, kể từ ngày công bố thông tin.

Thu tuc thanh lap cong ty tai quan cau giay

Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp tại Quận Cầu Giấy của Luật Phạm Nghiêm

LuatHoangPhi.Vn là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý đặc biệt là thành lập công ty cho tất cả các khách hàng trên địa bàn các tỉnh thành của cả nước.

Tại sao khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy nên sử dụng dịch vụ của Luật Phạm Nghiêm?

Vì dịch vụ của Luật Phạm Nghiêm cung cấp luôn có những ưu điểm vượt trội hơn so với dịch vụ của các đơn vị khác như:

– Luật Phạm Nghiêm là nơi hội tụ của những luật sư, chuyên gia kinh doanh giỏi, am hiểu sâu rộng về luật và quy định kinh doanh nên việc thành lập doanh nghiệp không phải là một việc khó.

– Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện mọi công việc cần thiết trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Cầu Giấy theo đúng quy định và yêu cầu của khách hàng.

– Luật Phạm Nghiêm có văn phòng tại quận Cầu Giấy nên dễ dàng đi lại làm việc với khách hàng, trả kết quả đúng hẹn mà không cần kéo dài thời gian thành lập.

– Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói với giá cả hợp lý phù hợp với chất lượng và những gì khách hàng nhận được từ chúng tôi.

– Sau khi chấm dứt hợp đồng dịch vụ, chúng tôi vẫn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau thành lập với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bạn có thắc mắc về thành lập doanh nghiệp tại quận Cầu Giấy hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng LH: 0788.555.247 đ để được giải đáp chi tiết và được hưởng lợi từ dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy trọn gói và đầy đủ.

Trả lời

Mua theme này