Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Mục lục các bài báo

Theo quy định của pháp luật, người đại diện là người đại diện cho công ty tham gia vào các quan hệ dân sự và kinh tế. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể sửa đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật theo nhu cầu của mình. Cho nên Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Nó được làm như thế nào?

Chúng tôi sẽ tư vấn giúp khách hàng hiểu rõ vấn đề này và các nội dung liên quan qua bài viết dưới đây.

Điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật của công ty?

Đối với việc thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không được thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh 2020, cụ thể:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Chấp hành viên, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về chấp hành viên, công chức và pháp luật về viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ nghiệp vụ, công nhân viên quốc phòng, sĩ quan thuộc các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp công lập;

– Người quản lý, điều hành công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Công ty năm 2020, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người mất năng lực hành vi dân sự; người khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị công an tạm giữ, chấp hành án phạt tù, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị truy cứu trách nhiệm tư pháp. công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực theo quy định của Bộ luật hình sự.

Thu tuc thay doi chuc danh nguoi dai dien theo

Danh sách các chức danh của người đại diện theo pháp luật

Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật của công ty, ngoài thông tin cá nhân của người đại diện, công ty sẽ cần đăng ký chức danh của người đại diện.

Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra một số chức danh có thể đăng ký cho người đại diện theo quy định của Đạo luật công ty như sau:

– Giám đốc công ty hoặc Tổng giám đốc công ty;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH đại chúng);

– Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành / Giám đốc – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH);

– Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành / Giám đốc – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên);

– Chủ tịch Hội đồng thành viên – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên);

– Chủ tịch công ty – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên).

Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc các quy định pháp luật.

Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi chức danh người đại diện

– Thông báo về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao biên bản họp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ của người thay thế làm đại diện theo pháp luật

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Trong trường hợp người đến nộp hồ sơ được ủy quyền thì cần có bản sao giấy ủy quyền kèm theo bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc CCCD.

Bước 2: Gửi yêu cầu thay đổi chức danh đại diện

– Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Có 2 cách để áp dụng, cụ thể hơn:

Phương án 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Phương án 2: Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp (đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

– Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty thông báo bằng văn bản. Thông báo phải nêu rõ lý do; các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đây là lời khuyên của chúng tôi về vấn đề này Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật. Mọi thắc mắc về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trả lời

Mua theme này