Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh

Mục lục các bài báo

Trong quá trình hoạt động, nhiều công ty cần sửa đổi đăng ký công ty, sửa đổi các thông tin như trụ sở đăng ký, người đại diện theo pháp luật, vốn đăng ký, thành viên, v.v. Nhiều công ty không có thủ tục rõ ràng. thủ tục thay đổi.

Hiểu những gì chúng tôi làm Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh phù hợp với các luật hiện hành. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ quý khách hàng.

Thủ tục thay đổi đăng ký công ty

Thông thường, trong hoạt động kinh doanh, các công ty sẽ lựa chọn những thay đổi cơ bản sau:

– Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của công ty.

– Thay đổi địa chỉ công ty: chuyển trụ sở đã đăng ký sang địa chỉ khác

– Thay đổi ngành nghề bao gồm: xóa ngành nghề, bổ sung ngành nghề

– Thay đổi vốn cổ phần, bao gồm: tăng vốn cổ phần, giảm vốn cổ phần, cơ cấu lại phần vốn góp giữa các thành viên / cổ đông

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Thay đổi thành viên / cổ đông của công ty

Lưu ý: Các công ty có thể thực hiện một hoặc nhiều thay đổi ở trên cùng một lúc.

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh Làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Bước 2: Gửi yêu cầu thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ do công ty hoặc tổ chức được công ty ủy quyền nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố nơi công ty đăng ký trụ sở dưới hình thức nộp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử. Tin tức.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi từ Cơ quan đăng ký

Khi thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được chấp nhận, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đăng ký nội dung sửa đổi mà doanh nghiệp yêu cầu trên giấy phép kinh doanh mới.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đổi đăng ký công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia

Sau khi thực hiện thay đổi đăng ký công ty, công ty phải đăng tải nội dung thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia theo quy định của Luật Công ty.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi chỉnh sửa hồ sơ công ty

Theo nội dung thay đổi đăng ký thành lập công ty sẽ phải thực hiện các công việc sau như thay đổi tên công ty kéo theo đó là thay đổi con dấu công ty.

1648535514 98 Thong bao doi ten doi tac nam 2022

Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT);

– Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm thương mại của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT) đối với công ty đang hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các văn bản pháp luật tương đương.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn để hoàn thành Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin điện tử quốc gia khi đăng ký thành lập công ty.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện phải hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật thuế.

– Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện: công ty phải gửi thông báo sửa đổi nội dung hồ sơ hoạt động. , địa điểm của công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Trường hợp chuyển chi nhánh, văn phòng đại diện đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện: công ty phải gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện sang địa chỉ đăng ký kinh doanh. . Văn phòng nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp chuyển trụ sở chính của chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện:

– Khi nhận thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đưa doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp chi nhánh. , Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu, Phòng đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy xác nhận về việc sửa đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Trường hợp chuyển chi nhánh, văn phòng đại diện đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện: Khi nhận được thông báo của công ty, Phòng Đăng ký thương mại nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện. chi nhánh, văn phòng đại diện dự định đi giao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay mặt công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và truyền thông tin đến phòng đăng ký của công ty đã đăng ký. nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện trước đây.

Trả lời