Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty nhanh chóng

Mục lục các bài báo

Hiện nay các doanh nghiệp đang hoạt động thường có nhiều nhu cầu thay đổi đăng ký trong đó có thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phải thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện thủ tục này. Do đó, bài viết này được viết để giúp mọi người theo cách này hay cách khác trong quá trình này.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bao gồm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần ở cùng quận và thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần ở quận, huyện khác.

Trước hết, khi đăng ký thay đổi trụ sở công ty đã đăng ký, công ty phải làm thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo đúng quy định của pháp luật thuế. Cụ thể, công ty có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế đến hạn. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH đại chúng trên địa bàn huyện

– Thời gian thực hiện: 3 đến 5 ngày làm việc.

Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần trên địa bàn quận / huyện không phải luân chuyển hồ sơ thuế. Do đó, trong trường hợp này, công ty chỉ cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

– Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH đại chúng trên địa bàn quận, huyện bao gồm:

+ Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ kinh doanh: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính sẽ chuyển đi; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định phải thể hiện rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Bản sao phải thể hiện rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, công ty nộp trực tuyến đến Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua cổng thông tin quốc gia. Sau đó, nếu nhận được phản hồi hợp lệ, công ty nộp bản cứng đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng ký kinh doanh thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của công ty. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không được chấp nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp.

Thu tuc thay doi dia chi cong ty nhanh chong

Thủ tục chuyển địa chỉ công ty TNHH sang quận, huyện khác

Trường hợp công ty TNHH đại chúng chuyển địa chỉ sang quận khác thì công ty phải nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lý thuế quận, huyện cũ sang cơ quan quản lý thuế quận, huyện mới. Hồ sơ chuyển thuế bao gồm:

+ Tờ khai hợp lệ hóa thông tin đăng ký thuế

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này đã thay đổi.

Hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển đổi địa chỉ công ty TNHH từ thành phố khác bao gồm:

+ Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ kinh doanh: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính sẽ chuyển đi; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định phải thể hiện rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Bản sao phải thể hiện rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

+ Bản chính công văn của cơ quan thuế về việc đồng ý chuyển quận / huyện.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cổ phần ở quận, huyện khác mà con dấu của pháp nhân công ty vẫn mang địa chỉ cũ thì phải khắc lại con dấu và tái sử dụng con dấu. trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Tổng cục Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian giao hàng: 3 đến 5 ngày làm việc. Hồ sơ thay đổi bao gồm:

+ 1 thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 1 bản sao giấy chứng nhận đầu tư

+ 1 bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế

+ 1 giấy ủy quyền (nếu bạn sử dụng dịch vụ sửa đổi đăng ký con dấu thương mại)

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, công ty nộp trực tuyến đến Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua cổng thông tin quốc gia. Sau đó, nếu nhận được phản hồi hợp lệ, công ty nộp bản cứng đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng ký kinh doanh thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của công ty. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không được chấp nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp.

Việc thay đổi địa chỉ công ty không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty.

Về phí cơ quan nhà nước: Đây là khoản phí bắt buộc mà mọi cá nhân, tổ chức phải nộp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Phí này được quy định rất rõ ràng trong Thông tư 215/2016 / TT-BTC. Theo đó, phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 200.000 / lần. Lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm thương mại là 100.000 / văn bản.

Liên quan đến hóa đơn của công ty: trong trường hợp thay đổi địa chỉ đến thành phố khác, công ty phải thực hiện các bước sau:

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

+ Đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn

+ Gửi danh sách các hóa đơn chưa sử dụng

+ Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn cho cơ quan thuế

Trường hợp công ty không muốn sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới thì công ty phải:

+ Nộp thông báo chấm dứt hợp đồng với cơ quan thuế

+ Gửi thông báo phát hành hóa đơn mới

Dịch vụ Luật Phạm Nghiêm về Thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty Cổ phần

Luật Phạm Nghiêm cung cấp dịch vụ sửa đổi đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Nếu bạn chưa rõ về các vấn đề liên quan đến thay đổi, trụ sở công ty hay các vấn đề pháp luật doanh nghiệp khác, hãy liên hệ ngay với Luật Phạm Nghiêm để được tư vấn chi tiết.

+ Yêu cầu phục vụ trong giờ hành chính: 0788.555.247 – 0788.555.247

+ Yêu cầu phục vụ ngoài giờ hành chính: 0788.555.247

+ Điện thoại: 0788.555.247 (HN) – 0788.555.247 (HCM)

+ Email: [email protected]

Luật Phạm Nghiêm rất mong có cơ hội được phục vụ Quý khách hàng.

Trả lời