Thủ tục thông báo để doanh nghiệp hoạt động trở lại là gì?

Thủ tục thông báo để doanh nghiệp hoạt động trở lại là gì?

Khi công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp khi muốn kinh doanh trở lại trước thời hạn đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì nên làm thủ tục thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Thủ tục thông báo để doanh nghiệp hoạt động trở lại là gì?
Thủ tục thông báo để doanh nghiệp hoạt động trở lại là gì?

1. Doanh nghiệp được thông báo mở lại

Dựa theo kKhoản 1 Mục 206 Luật kinh doanh 2020Trường hợp công ty muốn tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục hoạt động trước thời hạn thông báo.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Dựa theo kKhoản 1 Mục 66 Nghị định 01/2021 / NĐ-CPTrường hợp công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, trụ sở chính doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo thì công ty phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký công ty nơi công ty đặt trụ sở, chi nhánh, trụ sở. ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo.

2. Điều khoản thông báo tiếp tục hoạt động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP, thông báo tiếp tục hoạt động của công ty bao gồm:

– Thông báo về việc tiếp tục hoạt động đã được công ty thông báo trước tại Phụ lục II – 19 Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty TNHH 2 thành viên hợp danh trở lên, công ty hợp danh, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thì phải nộp các giấy tờ sau:

– Giấy ủy quyền (không công chứng, chứng thực);

– Bản sao giấy tờ hợp pháp của người được ủy quyền

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn giá trị sử dụng.

– Nơi nộp đơn: Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo một trong hai phương thức:

– Nộp hồ sơ tại Cơ chế một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH) tỉnh / thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkytinhdoanh.gov.vn (Đối với công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Đông yêu cầu nộp hồ sơ theo mẫu này).

thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Lưu ý khi doanh nghiệp hoạt động trở lại

phù hợp với các quy định tại khoản 1 Điều 32 ĐÀN BÀNghị định 50/2016 / NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

Không thông báo hoặc không thông báo kịp thời cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về thời gian, thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh;

Hơn nữa, Khoản 3 của Mục 206 của Đạo luật Công ty 2020 nêu rõ:

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, công ty phải nộp đủ các khoản nợ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục trả nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã giao kết với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này