Tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc vì Covid-19 không?

Tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc vì Covid-19 không?

Trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều công nhân đã phải nghỉ làm để thực hiện chính sách xa rời xã hội. Vì vậy, nhân viên có phải đóng góp cho an sinh xã hội trong thời gian ngừng việc vì Covid-19 không?

Tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc vì Covid-19 không?
Tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc vì Covid-19 không?

Theo điều 42 Quyết định 595 / QĐ-BHXH Năm 2017, hướng dẫn về việc thanh toán các khoản đóng góp xã hội trong thời gian ngừng việc như sau:

Người lao động không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Như vậy, nếu người lao động nghỉ việc vì lý do Covid-19 thì việc đóng BHXH sẽ được phân bổ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Khi nghỉ ốm đau dưới 14 ngày thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng các khoản bảo đảm xã hội.

Trường hợp 2: Nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì người lao động và người sử dụng lao động không đóng BHXH.

Trường hợp 3: Nếu nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên mà vẫn hưởng lương thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH.

Ngoài ra, ở điểm 2 Công văn 264 / QHLDTL-TL Vụ Tiền lương – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số trường hợp nghỉ ốm đau có hưởng lương như sau:

(1) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian cách ly khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Người lao động phải ngừng việc do bị cơ quan có thẩm quyền phong tỏa nơi làm việc, cư trú theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(3) Người lao động nghỉ việc do doanh nghiệp, bộ phận kinh doanh tạm dừng hoạt động phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(4) Người lao động phải ngừng làm việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp không thể hoạt động do người sử dụng lao động hoặc các nhân viên khác của cùng doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp bị cách ly hoặc không quay trở lại làm việc.

Tiền lương đóng BHXH trong thời gian ngừng việc

Khi ngừng việc vì Covid-19, người lao động và người sử dụng lao động vẫn có trường hợp đóng BHXH. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc được điều chỉnh theo quy định tại khoản 8 Điều 42 Quyết định 595 / QĐ-BHXH quy định:

Trường hợp người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động mà vẫn hưởng lương thì người lao động và đơn vị sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tùy theo mức lương mà người lao động được hưởng. được hưởng trong thời gian làm việc.

Do đó, trong thời gian ngừng việc thì tiền lương đóng BHXH được tính trên tiền lương nhận được trong thời gian ngừng việc chứ không phải tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Ngoài ra, tiền lương của người lao động trong thời gian rảnh rỗi phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019. Mức lương này do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận, cụ thể:

– Thời gian ngừng việc ít hơn hoặc bằng 14 ngày làm việc thì mức tiền lương ngừng việc theo thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

– Trường hợp ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, nhưng tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 (áp dụng theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP):

  • Công ty hoạt động trên địa bàn khu vực I: 4.420.000đ / tháng.
  • Công ty hoạt động trên địa bàn khu vực II: 3.920.000đ / tháng.
  • Công ty hoạt động tại khu vực III: 3.430.000 đồng / tháng.
  • Công ty hoạt động trên địa bàn khu IV: 3.070.000đ / tháng.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này