Tôi có thể gửi yêu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật ở đâu?

Mục lục các bài báo

Khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bạn thường đặt ra cho mình những câu hỏi như hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm những gì? Tôi có thể gửi yêu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật ở đâu? Hiểu được điều này, chúng tôi viết bài này nhằm tháo gỡ một số khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các nội dung, tài liệu sau:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp của người đó đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều khoản liên kết của công ty. ; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung các điều khoản liên quan của công ty khác với nội dung ghi đầy đủ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều 24 Luật công ty.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh thông tin ủy quyền thực hiện thủ tục nếu được ủy quyền.

Cần lưu ý:

Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những người sau đây:

+ Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký tên triệu tập là Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TNHH đại chúng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký giấy triệu tập là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới do Hội đồng quản trị bầu;

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc có trở ngại thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có thành viên được cấp phép hoặc trong trường hợp chết, mất tích, mất tích, bị tạm giữ trước khi xét xử, chấp hành án phạt tù, xử lý hành chính tại cơ quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch cơ quan cai nghiện bắt buộc. hội đồng quản trị cơ sở, cơ sở giáo dục bắt buộc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức hoặc điều khiển hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm nghề hoặc cấm thi hành một số dấu hiệu. thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 4. Điều 56, Điều 3 Điều 80 và Điều 4 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp.

– Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 6, Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các tài liệu nêu trên, trong đó, nghị quyết, quyết định và bản sao của Biên bản họp hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận người đại diện theo pháp luật của công ty là đã chết, mất tích, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang được tạm đình chỉ, tạm giữ, chấp hành án phạt tù, quản lý hành chính. áp dụng biện pháp chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn về nhận thức, điều khiển hành vi, bị Toà án cấm tạm giữ. chức vụ, hành nghề hoặc hành nghề nhất định trong hoạt động.

Tôi có thể gửi yêu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật ở đâu?

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thương mại đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hiện nay, để hỗ trợ tốt nhất cho các công ty trong việc hoàn thiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo tỷ lệ căn hộ, giúp bạn đọc xóa bỏ những băn khoăn lo lắng về việc chuẩn bị hồ sơ và Tôi có thể gửi yêu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật ở đâu?. Về chế độ hậu mãi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline …… Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Trả lời