Tôi phải nộp đơn đăng ký thành lập công ty độc quyền ở đâu?

Mục lục các bài báo

Ngày nay, công ty độc quyền được nhiều cá nhân và hộ gia đình lựa chọn làm loại hình vì nó phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, thủ tục và chi phí thành lập công ty độc quyền khá đơn giản. Đơn giản và tiết kiệm hơn so với việc thành lập các loại hình doanh nghiệp khác như thành lập công ty tư nhân, các loại hình công ty.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp cá nhân cũng như các Tôi phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ cá thể hành nghề ở đâu?.

Vì vậy, bài viết này chúng tôi xin cung cấp đến bạn đọc những kiến ​​thức về hộ kinh doanh cá thể, trình tự, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể cũng như hướng dẫn bạn đọc. Tôi phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ cá thể hành nghề ở đâu?.

Làm sạch cá nhân là gì?

Doanh nghiệp gia đình thực chất được hiểu là hình thức kinh doanh với quy mô cá nhân hoặc gia đình, được thành lập trên cơ sở các điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp gia đình chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động kinh doanh của mình.

Ngoài ra, định nghĩa về hộ gia đình nghề nghiệp cá thể cũng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể hơn, Điều 79 Nghị định 01/2019 / NĐ-CP quy định về hộ nghề nghiệp như sau:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hộ kinh doanh”.

Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại Chương VIII Nghị định 01/2021 / NĐ-CP thì hộ nghề cá thể bao gồm các đặc điểm sau:

– Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân như các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật kinh doanh. Mặc dù được thành lập với mục đích kinh doanh và nhiều người cũng có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh này nhưng hộ tư nhân độc quyền không được coi là có tư cách pháp nhân như một số loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bằng vốn của hộ kinh doanh cá thể, không có sự tách biệt giữa vốn của doanh nghiệp gia đình và vốn của chủ doanh nghiệp gia đình.

– Thành viên của sở hữu riêng có thể là một cá nhân hoặc tất cả các thành viên trong hộ gia đình, nhưng tất cả những người đó đều là công dân Việt Nam.

– Hộ kinh doanh cá thể được pháp luật cho phép kinh doanh ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng chỉ có một địa điểm làm trụ sở đăng ký.

– Hộ gia đình nghề nghiệp cá nhân được tự do sử dụng không hạn chế số lượng lao động.

– Hộ kinh doanh độc lập được phép thuê người quản lý hoạt động kinh doanh của mình.

Ngoài ra, hộ cá thể chuyên nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của quốc gia. Cụ thể, hộ kinh doanh độc quyền phải nộp các loại thuế sau: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài.

– Hộ kinh doanh cá thể không được sử dụng hóa đơn đỏ (hóa đơn GTGT).

Toi phai nop don dang ky thanh lap cong ty

Hướng dẫn tạo hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia đình được quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP như sau:

Việc đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

a) Đơn đăng ký kinh doanh;

b) Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với chủ hộ nghề nghiệp, thành viên hộ đăng ký hộ nghề nghiệp trong trường hợp các thành viên trong hộ đăng ký hộ nghề nghiệp;

c) Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ đối với trường hợp các thành viên đăng ký kinh doanh là hộ gia đình.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập cơ sở kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

4. Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. được thành lập doanh nghiệp, người thành lập nhà nghề nghiệp, nhà nghề nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện truyền danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan quản lý thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành. khu vực tỉnh“.

Nộp hồ sơ yêu cầu thành lập nhà riêng chuyên nghiệp ở đâu??

Như đã nói ở phần hướng dẫn thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể thì người đại diện thành lập hộ kinh doanh sẽ nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Doanh nghiệp gia đình là loại hình doanh nghiệp thường có quy mô nhỏ hơn so với các loại hình khởi nghiệp khác, thủ tục thành lập cũng đơn giản hơn một chút. Do đó, doanh nghiệp hộ cá thể đã đăng ký không phải đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư mà Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thu thập, xử lý và chuyển hồ sơ trực tiếp. chứng chỉ cho quyền sở hữu duy nhất.

Trên đây là những thủ thuật của chúng tôi liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh cá thể và Nộp hồ sơ yêu cầu thành lập nhà riêng chuyên nghiệp ở đâu?. Hi vọng bài viết có thể giúp bạn đọc có thêm những kiến ​​thức bổ ích về doanh nghiệp gia đình cá thể và trình tự, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Trả lời

Mua theme này