Trong tháng 9 năm 2022, kế toán và nhân viên phải làm gì?

Trong tháng 9 năm 2022, kế toán và nhân viên phải làm gì?

Các nhiệm vụ nhân sự và kế toán các công ty cần thực hiện trong tháng 9 năm 2022:

Trong tháng 9 năm 2022, kế toán và nhân viên phải làm gì?
Trong tháng 9 năm 2022, kế toán và nhân viên phải làm gì?

Nội dung

1. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng

Doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, trừ các trường hợp sau:

– Kê khai thuế GTGT theo quý:

+ Thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác chứng khoán chờ xử lý được kê khai thay cho người nộp thuế nắm giữ chứng khoán.

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng nếu tổng thu nhập bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh và người lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Trường hợp đủ điều kiện báo cáo thuế theo quý và có văn bản đề nghị chuyển kỳ tính thuế sang báo cáo quý của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp thì người nộp thuế được chuyển từ báo cáo thuế tháng sang báo cáo quý.

– Kê khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh:

+ Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (áp dụng trong trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 7 Điều 3 Khoản 3). Nghị định 126/2020 / NĐ-CP hoặc người nộp thuế kê khai theo phương pháp giá trị gia tăng trực tiếp).

+ Đối với thuế GTGT mà người nộp thuế không phải chịu thường xuyên thì áp dụng theo phương pháp giá trị gia tăng trực tiếp; trừ trường hợp xảy ra nhiều lần trong tháng thì phải khai báo hàng tháng.

(Căn cứ Điều 8 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP)

Hồ sơ khai thuế

Công ty nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu đính kèm Thông tư 80/2021 / TT-BTC như sau:

– Phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ: áp dụng Mẫu 01 / GTGT;

– Tính thuế theo phương pháp khấu trừ đối với dự án đầu tư được miễn thuế: áp dụng Mẫu 02 / GTGT;

– Phương pháp tính thuế khấu trừ đối với hoạt động xây dựng: áp dụng mẫu 05 / GTGT.

– Tính thuế theo phương pháp thuế GTGT trực tiếp (đối với hoạt động mua bán, chuyển nhượng vàng bạc, đá quý): áp dụng Mẫu số 03 / GTGT;

– Tính thuế theo phương pháp thu nhập trực tiếp: áp dụng Mẫu số 04 / GTGT.

Hạn cuối đăng ký

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT (điểm a khoản 1 Điều 44). Luật quản lý thuế năm 2019).

Như vậy, thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 8 của doanh nghiệp là 20 tháng 9 năm 2022.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 / NĐ-CPnếu công ty phải thanh toán tiền lương, tiền công (và các khoản thu nhập khác chịu IRP) cho nhân viên vào tháng 8, thì công ty sẽ phải khai báo IRP thay mặt cho nhân viên hàng tháng.

Trừ khi công ty trả thu nhập thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý và chọn kê khai PPI theo quý, thì không cần phải khai thuế thu nhập vào tháng 9.

Hồ sơ khai thuế

Tờ khai thuế TNCN Mẫu số 05 / KK-TNCN (quy định tại Biểu số II đính kèm). Thông tư 80/2021 / TT-BTC)

Hạn cuối đăng ký

Thời hạn cuối cùng doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là 20 tháng 9 năm 2022 (Thứ ba).

3. Thông báo thay đổi lao động hàng tháng (nếu có)

Phù hợp với điều 16 Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXHCác nhiệm vụ nhân sự mà các công ty cần hoàn thành vào tháng 9 năm 2022 bao gồm:

– Đối với công ty mới thành lập trong tháng 8: công ty phải thông báo số lao động làm việc trong công ty cho trung tâm dịch vụ việc làm tại trụ sở chính theo quy định. Mẫu số 28 (ban hành kèm theo Thông tư này) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Trong quá trình hoạt động: Trong tháng 8, nếu công ty tăng hoặc giảm số lượng lao động thì phải thông báo thay đổi lực lượng lao động theo quy định Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư này) đối với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính trước ngày 3 tháng 9 năm 2022. Ngược lại, nếu trong tháng 8 này, số lượng lao động của công ty không thay đổi thì công ty không cần thông báo.

– Nếu trong tháng 9, công ty giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay bây giờ với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

4. Trích và đóng bảo hiểm cho người lao động trong tháng 9 năm 2022

Các công ty thực hiện trích và thanh toán Bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH), Bảo hiểm y tế (HI) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tháng 9 như sau:

– Công ty (trừ công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) phải trích quỹ BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hàng tháng của người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bảo hiểm. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm là ngày cuối cùng của tháng, tức là Ngày 30 tháng 9.

– Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo tỷ lệ quy định, đồng thời chuyển vào tài khoản chuyên thu của tổ chức BHXH mở tại ngân hàng hoặc tại Kho bạc Nhà nước.

(Căn cứ Điều 7, Điều 17 và Điều 19 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017)

5. Thu, nộp đoàn phí tháng 9 năm 2022

Phù hợp với quy định tại Điều 5, 6 Nghị định 191/2013 / NĐ-CPCông ty thu và nộp đoàn phí trong tháng 9 như sau:

– Công ty đóng đoàn phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng với việc đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, tức là thời hạn đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.Ngày 30 tháng 9 năm 2022).

– Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trong đó, quỹ tiền lương này là tổng số tiền lương của người lao động thuộc diện đóng bảo đảm xã hội.

Vì thếcông ty phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nhân sự và kế toán trong tháng 9 nêu trên để tránh bị phạt hành chính.

Thư viện Luật.

Trả lời