Trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ?

Trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ?

Nhưng những trường hợp nào có thể sửa đổi văn bằng bảo hộ và phương thức thực hiện như thế nào?

1. Trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ

Phù hợp với khoản 1 Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định các trường hợp chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi các thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ, phải trả chi phí và thuế tài nguyên:

 • Sửa đổi, bổ sung những thiếu sót liên quan đến tên, địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;
 • Sửa đổi bản mô tả đặc điểm, chất lượng của chỉ dẫn địa lý, khu vực mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những sai sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của mình. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp bất kỳ khoản phí, lệ phí nào.

Ngoài ra, khoản 3 của điều này nói rằng “Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp giảm phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người nộp đơn phải nộp phí thẩm định nội dung..

Trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ?
Trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ?

2. Trình tự và phương thức sửa đổi văn bằng bảo hộ

Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Thông tư 16/2016 / TT- BKHCN Theo quy định, tùy theo nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện, chủ văn bằng bảo hộ phải chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Tờ khai yêu cầu điều chỉnh tiêu chuẩn bảo mật (theo mẫu 01-SDVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này);
 • Văn bằng bảo hộ gốc;
 • Văn bản chứng thực việc thay đổi tên, địa chỉ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực của công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền); quyết định thay đổi tên và địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có đăng ký thay đổi tên, địa chỉ; các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có chứng thực của công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền);
 • Giấy tờ chứng minh việc chuyển giao quyền tài sản theo quy định, nếu cần thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh thừa kế, thừa kế, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết). , tạo ra một pháp nhân mới của cùng một chủ sở hữu, bằng cách chuyển đổi hình thức thương mại hoặc theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác);
 • Văn bản giải thích chi tiết nội dung sửa đổi;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua người đại diện);
 • Bản sao nộp phí và chứng từ nộp phí (đối với trường hợp nộp phí, lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Trong những trường hợp sau, chủ sở hữu sẽ phải trả thêm tiền:

 • 05 mẫu nhãn hiệu sửa đổi (nếu cần sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);
 • 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (nếu cần điều chỉnh kiểu dáng công nghiệp);
 • 02 bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý sửa đổi (nếu chỉ dẫn địa lý bị sửa đổi);
 • 02 bản nội quy sử dụng nhãn hiệu tập thể, 02 bản sao quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã được sửa đổi (nếu có yêu cầu điều chỉnh nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định, chủ đơn phải nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Xử lý ghi âm

Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu, ONIP phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ trong thời hạn quy định.

– Trong trường hợp yêu cầu hợp lệ

ONIP ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng ký và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Tạp chí chính thức về sở hữu công nghiệp.

– Nếu yêu cầu có lỗi hoặc không hợp lệ

ONIP sẽ thông báo ý định từ chối chấp nhận sửa đổi, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo để người nộp đơn sửa chữa sai sót hoặc đưa ra phản đối.

Nếu hết thời hạn mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót một cách thỏa đáng, không có ý kiến ​​phản đối hoặc có ý kiến ​​phản đối không hợp lý thì ONIP ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. .

Cần lưu ý: Trong trường hợp bị hạn chế quyền sở hữu công nghiệp, Cục SHTT phải xem xét lại nội dung. Thời hạn xem xét không được tính vào thời hạn xử lý đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này