Từ ngày 01/07/2022, hóa đơn điện tử được sử dụng trong những trường hợp nào?

Từ ngày 01/07/2022, hóa đơn điện tử được sử dụng trong những trường hợp nào?

Hóa đơn giấy không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, hiện nay, hóa đơn điện tử ra đời thay thế dần hóa đơn giấy và các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

Từ ngày 01/07/2022, hóa đơn điện tử được sử dụng trong những trường hợp nào?
Từ ngày 01/07/2022, hóa đơn điện tử được sử dụng trong những trường hợp nào?

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Phù hợp với khoản 1 Điều 89 Luật quản lý thuế năm 2019 Quy định:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập, ghi thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo phương thức kế toán, thuế bằng phương thức điện tử, kể cả khi lập hóa đơn. Được tạo ra. máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, biên lai điện tử, giao hàng điện tử kèm theo phiếu đóng gói, chứng từ điện tử có tên gọi khác.

2. Các loại hóa đơn điện tử

Hiện nay, pháp luật quy định hai loại hóa đơn điện tử mà công ty có thể sử dụng như sau:

– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế mã hóa trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua.

Mã số quản lý thuế bao gồm:

+ Mã số giao dịch là dãy số duy nhất do hệ thống quản lý thuế tạo ra;

+ Chuỗi ký tự do cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin người bán trên hóa đơn.

– Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

3. Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Mục 91 của Đạo luật quản lý doanh thu 2019, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

Đối với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế:

Ngoài trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ được sử dụng hóa đơn điện tử không phải nộp thuế. mã cơ quan trong các trường hợp sau:

– Các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện, dầu khí, bưu chính viễn thông, nước uống, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, phân phối hàng loạt, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông;

– Các công ty, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, xây dựng hạ tầng CNTT, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế, lập và tư vấn hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn tại đúng quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế (ảnh trên).

– Doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn không có mã quản lý thuế phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã quản lý thuế trong các trường hợp sau (căn cứ Điều 5 Thông tư 78/2021 / TT-BTC):

+ Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; hoặc

+ Được xác định là có rủi ro cao về thuế và được cơ quan quản lý thuế thông báo về việc thay đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan quản lý thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán, nộp thuế theo phương pháp kê khai và các trường hợp được xác định thu nhập khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Cần lưu ý: Cơ quan quản lý thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần lập nếu thuộc các trường hợp sau:

– Hộ, cá nhân kinh doanh nghiệp vụ nộp thuế theo phương thức gộp hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử;

– Trường hợp công ty, tổ chức kinh tế được cơ quan thuế chấp thuận phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Thư viện Luật.

Trả lời