Từ ngày 15/10/2022 Quy định mới về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Từ ngày 15/10/2022 Quy định mới về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Có quy định mới nào giúp sinh viên khởi nghiệp trong thời gian sắp tới không?

Từ ngày 15/10/2022 Quy định mới về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Từ ngày 15/10/2022 Quy định mới về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2022, Thông tư 14/2022 / TT-BLĐTBXH về hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có hiệu lực.

Theo đó, có quy định rõ ràng về hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Hướng tới hỗ trợ khởi nghiệp

– Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, tự tạo việc làm cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trang bị kiến ​​thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên để sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong khởi nghiệp và chủ động tự tạo việc làm khi ra trường.

– Nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và hỗ trợ người học khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

– Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; tăng cường nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các công ty, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, tự tạo việc làm của người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Nội dung phương tiện có thể khởi động

– Tuyên truyền, giáo dục người học về vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và lao động tự do; cập nhật xu hướng giáo dục toàn cầu; các chương trình đào tạo khởi nghiệp trong nước, quốc gia và quốc tế; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với khởi nghiệp; các cơ sở ươm tạo, không gian khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và nước ngoài.

– Đào tạo, khuyến khích và trang bị kiến ​​thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho người học; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác hỗ trợ người học khởi nghiệp.

– Xây dựng các chương trình phối hợp với các công ty, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người học khởi nghiệp.

– Xây dựng các chương trình ươm tạo doanh nghiệp, giúp người học đào tạo và hiện thực hóa các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ, kết nối các dự án khởi nghiệp của người học với các công ty, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân.

– Hỗ trợ, vận động và tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Cánh diều dành cho học sinh, sinh viên ngành giáo dục nghề nghiệp.

– Các nội dung hỗ trợ khởi nghiệp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Hình thức triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tinh thần khởi nghiệp cho người học thông qua các hoạt động giáo dục; video clip, hình ảnh, ấn phẩm; tài liệu và phương tiện.

– Tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, diễn đàn, tọa đàm, ngày hội khởi nghiệp, giao lưu thúc đẩy khởi nghiệp cho người học giáo dục nghề nghiệp.

– Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp kiến ​​thức, kỹ năng khởi nghiệp cho người học.

– Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tiếp nhận, đào tạo, dạy nghề, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để hỗ trợ người học lập nghiệp.

– Tạo câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng mạng lưới cựu sinh viên, học viên đã từng tham gia khởi nghiệp.

– Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức thực hành, triển khai các dự án khởi nghiệp và kết nối các dự án khởi nghiệp của sinh viên khả thi với các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp.

– Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Với quy định mới của Thông tư 14/2022 / TT-BLĐTBXH sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khởi nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thư viện Luật.

Trả lời