Từ ngày 25/6/2022, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu lực

Từ ngày 25/6/2022, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu lực

Thông tư 06/2022 / TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/6/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021 / NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhờ đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ ngân sách nhà nước.

Từ ngày 25/6/2022, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu lực
Từ ngày 25/6/2022, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu lực

Nội dung

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô vừa và nhỏ

Tại khoản 2, điều 3 Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 nêu rõ:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo là một công ty vừa và nhỏ được thành lập nhằm thực hiện ý tưởng dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, một mô hình kinh doanh mới với tốc độ phát triển nhanh chóng.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 80/2021 / NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế, bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại di động, đám mây máy tính, mây tre đan, giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, rừng mới giống cây trồng.

– Sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm được tạo ra từ dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và công nghệ tiên tiến; sản xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế và đạt giải về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ.

Có giải pháp công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng làm tăng doanh thu của công ty ít nhất 20% trong 2 năm liên tục trên cơ sở phân tích các yếu tố về thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 80/2021 / NĐ-CP và Điều 15 Thông tư 06/2022 / TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 25/6/2022), các công ty đổi mới vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ:

Trước hết, hỗ trợ sử dụng các nền tảng kỹ thuật, cơ sở ươm tạo và không gian làm việc chung

– Bảo hiểm 100% chi phí sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở ươm tạo và không gian làm việc chung nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng / năm / công ty;

– Hỗ trợ đến 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo và không gian làm việc chung, nhưng không quá 5 triệu đồng / tháng / công ty. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm kể từ ngày công ty ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Thứ hai, hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

– Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước, nhưng không quá 30 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty;

– Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về mô tả sáng chế xây dựng, thiết kế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, nhưng không quá 30 triệu đồng / hợp đồng / năm / doanh nghiệp;

– Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước, nhưng không quá 50 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty;

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty.

Thứ ba, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, phát triển sản phẩm mới, mô hình kinh doanh

– Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cho công ty xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty và xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng / hợp đồng / năm / Công ty;

– Hỗ trợ đến 50% chi phí xét nghiệm mẫu dụng cụ; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp tem định lượng sản phẩm bao gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng / năm / công ty;

– Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới đối với đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng / năm / doanh nghiệp;

– Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn triển khai sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty.

Thứ tư, hỗ trợ công nghệ

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nghiên cứu, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề kinh doanh nhưng không quá 100 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty.

Thứ năm; hỗ trợ đào tạo, đào tạo chuyên sâu

– Hỗ trợ đến 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu cấp quốc gia dành cho sinh viên ngành kinh doanh về xây dựng và phát triển sản phẩm; tiếp thị sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; huy động vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học nhưng không quá 05 triệu đồng / sinh viên / năm và không quá 03 sinh viên / doanh nghiệp / năm;

Hỗ trợ đến 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo tập trung ngắn hạn ở nước ngoài, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng / học viên / năm và không quá 02 học viên / công ty / năm.

Cần lưu ý: Chi phí hỗ trợ sinh viên bao gồm: học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm cả vé máy bay).

Thứ sáu, hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến kinh doanh và kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

– Miễn phí tìm kiếm thông tin về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và quốc tế; sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin về kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Hỗ trợ đến 50% giá trị hợp đồng tư vấn đối với trường hợp đăng ký thành công tài khoản mua bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 100 triệu đồng / hợp đồng / năm / công ty;

– Hỗ trợ đến 50% chi phí duy trì tài khoản trên nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế, nhưng không quá 50 triệu đồng / năm / công ty và không quá 02 năm kể từ khi công ty đăng ký trở thành thành viên đại chúng. tài khoản. trên nền tảng thương mại điện tử. Trong đó, các chi phí được bảo hiểm bao gồm:

+ Đối với sàn thương mại điện tử trong nước: phí thanh toán, phí cố định và phí dịch vụ do người bán phải trả cho sàn thương mại điện tử.

+ Đối với nền tảng thương mại điện tử quốc tế: phí tài khoản người bán, phí giới thiệu, phí xử lý đơn hàng, phí lưu trữ, phí đăng ký mã vạch sản phẩm, phí thiết kế, chụp ảnh sản phẩm, quảng cáo trên nền tảng thương mại điện tử.

– Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế, dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, ăn, ở cho đại diện công ty tham gia hội chợ, triển lãm nhưng không quá 30 triệu đồng / năm / công ty đối với sự kiện trong nước và không quá 50 triệu đồng / năm / công ty đối với sự kiện ở nước ngoài;

– Hỗ trợ đến 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng không quá 30 triệu đồng / cuộc thi / năm / công ty, bao gồm:

+ Chi phí và lệ phí tham gia cuộc thi;

+ Chi phí ăn, ở tại nước sở tại;

+ Chi phí đi lại (bao gồm cả vé máy bay);

+ Chi phí vận chuyển tài liệu, sản phẩm, nguyên liệu tham gia cuộc thi.

Thư viện Luật.

Trả lời