Vốn cổ phần tối thiểu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là bao nhiêu?

Mục lục các bài báo

Bạn đang muốn tạo Công ty TNHH một người nhưng băn khoăn không biết vốn cổ phần của Công ty TNHH một người là gì? Quy định về việc góp vốn cổ phần trong công ty TNHH một thành viên? Hiểu được những khó khăn đó, chúng tôi đã thực hiện một bài viết với tiêu đề: Vốn cổ phần tối thiểu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là bao nhiêu?

Quy định về vốn cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 75. Góp vốn thành lập công ty

1. Vốn cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một người khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản cam kết góp của chủ sở hữu công ty được ghi tại Điều lệ công ty.

2. Chủ doanh nghiệp phải góp đủ vốn kinh doanh đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không kể thời hạn đăng ký kinh doanh. Vận chuyển, nhập khẩu hàng hoá góp vốn, làm thủ tục hành chính chuyển quyền sở hữu. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

3. Trường hợp chưa góp đủ vốn cổ phần trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi phần vốn cổ phần bằng giá trị phần vốn góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ngày cuối cùng. cung cấp đủ vốn xã hội. Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã cam kết góp về các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng mà công ty đăng ký điều chỉnh vốn cổ phần theo quy định tại Đoạn văn này.

4. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại do không góp, góp không đủ, góp không đúng thời hạn vốn cổ phần theo quy định tại Điều này.

Như vậy, với câu hỏi: Vốn cổ phần tối thiểu của Doanh nghiệp Tư nhân Độc nhất là bao nhiêu? Vì vậy, câu trả lời là, nó có phụ thuộc vào loại hình kinh doanh mà Quyền Sở hữu Độc lập sẽ đăng ký hay không?

Vì nếu công ty kinh doanh ngành, nghề bình thường không phải có vốn pháp định thì pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty.

Trên thực tế, nhiều đơn vị kinh doanh đã đăng ký vốn đăng ký của công ty là 1 triệu đồng, điều đó không bị pháp luật cấm, nhưng khi đăng ký vốn đăng ký thấp như vậy, trong giao dịch và khi làm việc với đối tác, ngân hàng, cơ quan thuế thì họ thường làm. không tin tưởng công ty này và giao dịch rất hạn chế và đây cũng là trở ngại lớn khi đăng ký vốn đăng ký quá thấp.

Vì vậy, cần đăng ký ở mức tương đối và phù hợp với thực tế để thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Trường hợp công ty đăng ký ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định để hoạt động thì mức vốn thành lập công ty tối thiểu bằng mức quy định của ngành, nghề kinh doanh đó.

Quy định về việc góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu phải góp đủ, đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Nếu không góp đủ vốn cổ phần trong thời hạn quy định tại khoản 2 Mục 74 Luật Công ty 2014 thì chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn cổ phần bằng giá trị vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng góp hết vốn cổ phần.

Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã cam kết góp về các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước khi công ty đăng ký điều chỉnh vốn cổ phần.

– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ tài chính đối với công ty, những thiệt hại do không góp, góp không đủ hoặc góp không đúng hạn vốn cổ phần.

Quy định về mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2017

Theo quy định tại Nghị định số 139/2016 / NĐ-CP của Chính phủ: Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài căn cứ vào vốn đăng ký kê khai trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư theo quy mô sau:

+ Vốn cổ phần lớn hơn 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài: 3 triệu đồng / năm;

+ Vốn cổ phần từ 10 tỷ đồng trở xuống, lệ phí môn bài: 2 triệu đồng / năm;

Trả lời